V piestovom motore sa na synchronizáciu otáčania kľukového hriadeľa a vačkového hriadeľa používa buď rozvodový remeň, rozvodová reťaz alebo súprava rozvodových kolies. Táto synchronizácia zaisťuje, že sa ventily motora otvárajú a zatvárajú v správnom čase vzhľadom na polohu piestov. Keď sa piest pohybuje nahor a nadol, ventily sa zodpovedajúcim spôsobom pohybujú dovnútra a von. Kľukový hriadeľ sa točí a ojnice ťahajú a tlačia. To všetko musí fungovať v dokonalej harmónii. Existujú dva druhy časovania, časovanie vačky a časovanie zapaľovania. Časovanie vačky reguluje ventily a piesty a celý proces riadi rozvodová reťaz alebo remeň.

Ak je časovanie nesprávne, môže dôjsť k poškodeniu ventilov a celého motora. Aby nedošlo k porušeniu časovania motora a nastavenia motora počas servisných úkonov vrátane výmeny rozvodového remeňa alebo reťaze, sa používajú aretačné prípravky na zaistenie vačkovej a kľukovej hriadeľe.

Vždy, keď je remeň odstránený, vačka a kľuka musia byť zaaretované v mieste značky na remenici kľukového hriadeľa alebo inde a zarovnané s ukazovateľom na prednom kryte. Po odstránení krytov ventilov a naštartovaní motora na hornú úvratu by sa vačka mala zhodovať s korelovanou značkou na hlave valca alebo viečku ložiska vačkového hriadeľa najbližšie k ozubenému kolesu.

Aretačné prípravky

Typicky je na kryte ložiska zárez alebo vyvýšená šípka, takže sa dá okom ľahko potvrdiť, keď sú obe značky zarovnané. Uzamknutie vačiek (aretácia), ako sme už písali vyššie, je nevyhnutným krokom, pretože zabraňuje pohybu vačky (vačiek) po odstránení remeňa alebo reťaze. Ak sa vačka pohne, uistite sa, že ste si označili polohu remeníc pred demontážou, aby ste mohli rýchlo identifikovať, či pracujete správne. Aretácia kľuky je takisto dôležitým krokom pri výmene rozvodov alebo iných servisných úkonoch.

Výmena rozvodov

Pri výmene rozvodov je dôležité poznamenať, že je potrebné vymeniť aj napínacie kladky či vodné čerpadlo (vodnú pumpu), aby ste takýto náročný servisný úkon nemuseli absolvovať viac krát ako je potrebné.

Na jednotlivé motory sú, vyrobené a pripravené aretačné prípravky, ktoré zabezpečia aby výmena rozvodov alebo iné servisné úkony prebehli správne a neporušilo sa žiadnym spôsobom časovanie a nastavenie motora.