Podnikanie v obore akým je doprava a logistika patrí v očiach verejnosti k najmenej obľúbeným. Dopravcovia so svojimi nákladnými autami spôsobujú na cestách neraz zápchy, nehody, hluk a znečisťujú ovzdušie. Lenže bez nich by v obchodoch nebol taký výber produktov, lebo by sa nedostali z bodu A do bodu B. Rast dopravy však vedie v celej Európe k opakovaným dopravným zápcham s mnohými nepriaznivými dôsledkami v podobe strateného času a znečistenia. V dôsledku tohto javu európske hospodárstvo ztráca každoročne takmer 100 miliárd EUR, teda 1 % HDP EU. Každoročne sa zvyšuje znečistenie ovzdušia a hluk. V mestskej doprave vzniká 40 % emisií CO2 a 70 % emisií iných znečisťujúcich látok pochádzajúcich z cestnej dopravy. A aj keď sa tieto problémy objavujú na miestnej úrovni, ich dopad je pociťovaný na úrovni kontinentu: ako je zmena klímy, väčšie zdravotné problémy obyvateľstva, potiaže v logistickom reťazci atď. Mestá ani prepravné spoločnosti nemôžu riešiť tieto problémy osamotene, je potrebná spolupráca každého z nás.
Pripravili sme preto webstránku http://www.logistickyportal.sk/ združujúcu na jednom mieste informácie o prepravných a logistických spoločnostiach, možnostiach ako čo najlepšie ušetriť náklady, čas aj životné prostredie s ponukami od týchto spoločností alebo súkromných osôb. Súčasťou webu je aj možnosť dopytu spolujazdy, či logistické fórum.
Pridajte sa k našej snahe o lepšiu kultúru cestnej dopravy. Kliknite na http://www.logistickyportal.sk/ a založte si svoj firemný či súkromný profil, zverejňujte vaše dopyty na autodopravu alebo spolujazdu. Ušetríte tak minimálne 50%-75% nákladov, čas ale svojou troškou prispejete aj k šetreniu prírody a zdrojov.