Filter pevných častíc má veľa označení, pričom najčastejšie používané je DPF filter. Taktiež sa používa aj označenie FAP filter. FAP filter sa najčastejšie používa u francúzskych vozidiel.

Pokiaľ sa vám tento filter upchá, jednou z možností je jeho odstránenie. Odstránenie filtra pevných častíc prebieha tak, že je v prvom rade nutné tzv. DPF/FAP filter vymontovať. Následne podľa prístupu ku keramickej mriežke je ho nutné rozrezať. Vnútro filtra sa obvykle vybavuje pomocou kladiva a sekáča.

Po tomto zásahu nastáva softvérová úprava riadiacej jednotky. V riadiacej jednotke je totiž nutné vyradiť z prevádzky snímače,ktoré sú napojené na tento filter.

Tu však nastáva problém, nakoľko sú dve skupiny odborníkov.

Prvá vám to spraví korektne a tá druhá sa pohrá s vašim vozidlom tak, že môžete mať problém dostať vozidlo do pôvodného stavu.

Úprava riadiacej jednotky totiž nie je úplne najbežnejším zásahom do vozidla. Pokiaľ si dáte odstrániť DPF filter, tak určite hľadajte firmu, ktorá má dostatok referencií. Samozrejmosťou by mala byť záloha riadiacej jednotky. Pokiaľ máte japonské vozidlo hľadajte takú firmu, ktorá ma s týmito vozidlami svoje skúsenosti.

Pokiaľ vám odstránenie DPF filtra nespravia korektne, môže sa veľmi ľahko stať, že budete hľadať niekoho, kto vám dá celé vozidlo do pôvodného stavu. V takom prípade je prvoradé nahodenie riadiacej jednotky do pôvodného stavu. Plus je nutné skontrolovať všetky snímače napojené na DPF filter. Je totiž možné, že niektorý z nich bol vplyvom teplôt zničený. A samozrejme následne nastupuje položka nákup nového DPF filtra a práca mechanika. Netreba zabúdať, že ste už predtým platili niekomu za to, že filter pevných častíc z vozidla odstránil. Keď si toto všetko spočítate, určite stojí za zváženie, už pri prvých vážnych príznakoch, nákup nového DPF filtra. V dnešnej dobe ceny DPF/FAP filtrov začínajú len na oveľa vyšších sumách, ako je odstránenie. Z tohto dôvodu sa oplatí kúpa nového dielu. Ďalšou veľkou nevýhodou odstránenia DPF filtra je vysoká pokuta, ktorá vám hrozí v našich susedných krajinách. Západný susedia už veľmi dobre vedia, aký je to problém a pozorne si vozidlá s takto upraveným dielom veľmi dobre všímajú! Na to, aby vám dali pokutu, im stačí snímač, ktorým vedia zmerať sadze priamo vo vašom výfuku v priebehu pár minút.