Počty používateľov systému pre inteligentnú logistiku dosahujú nové rekordy.

 

Erkrath, 14.03.2019 – TIMOCOM pokračuje v raste. Viac pohybu zaznamenal tento prevádzkovateľ systému pre inteligentnú logistiku v minulom roku nielen vo svojej burze nákladov. Najväčší skok TIMOCOM, ako IT firma pôsobiaca v celej Európe, dosiahla s aplikáciami na digitalizáciu manažmentu zákaziek v logistike.

Počet používateľov, ktorí vybavujú svoje prepravy digitálne pomocou IT systému, vzrástol v minulom roku na 130.000 a dosiahol tak nový vrchol (2017: 127.000). Obrat sa v roku 2018 zvýšil celkovo o desať percent, nárast predstavoval 6,7 milióna eur na celkových 74,6 milióna eur. IT firma má v súčasnosti 43.000 zákazníkov (2017: 40.000).

„Krok od dopravnej k systémovej platforme prináša ovocie“, komentuje v súčasnosti zverejňovanú ročnú bilanciu Gunnar Gburek, hovorca spoločnosti TIMOCOM. „Naši zákazníci dnes v TIMOCOM nájdu všetko, čo na digitálne prepojenie partnerov a procesov v logistike potrebujú.“

Počet prepravných zákaziek, ktoré zákazníci digitálne vybavili za pomoci aplikácie TC Transport Order, sa od spustenia v roku 2017 znásobil päťkrát a v súčasnosti predstavuje 60.869 zákaziek (2017: 12.900 prepravných zákaziek). Aplikácia umožňuje zákazníkom, aby svoje procesy so všetkými zúčastnenými aktérmi riadili len prostredníctvom jedného systému bez nevyhnutnosti použitia ďalších médií, a to od dopytu po doprave cez zadanie objednávky až po vystavenie faktúry. Veľmi intenzívne boli využívané aplikácie na optimalizáciu trás alebo na zisťovanie aktuálnej polohy vozidiel: Bolo vypočítaných 32,7 milióna trás, sledovalo sa 133.295 plne naložených nákladných vozidiel.

Aj v aplikácii burzy nákladov, základného stavebného kameňa firmy založenej v roku 1997, došlo v minulom roku k veľkému nárastu. Počet ponúk nákladov a voľných vozidiel vzrástol na celkových 93,9 milióna (rok 2017: 90,7 milióna).

K tomu pribudli ďalšie rozhrania k telematickým systémom. V súčasnosti je na TIMOCOM zastúpených 245 poskytovateľov telematiky, ešte v roku 2017 to bolo 230 poskytovateľov. Rekord bol dosiahnutý aj v personálnej oblasti s 508 zamestnancami (2017: 460) 30 rôznych národností.

 

Viac informácií o TIMOCOM nájdete na www.TIMOCOM.sk.