www.LogistickyPortal.eu uskutočnil prieskum dopravnej dostupnosti na Slovensku. Cieľom bolo zistiť koľko existuje priamych spojení medzi slovenskými mestami aspoň 1x v týždni. Za celé Slovensko dosiahla vlaková a autobusová doprava len 40.8% priamych spojov medzi 71 mestami. Primárny deň bol určený ako pondelok alebo iný deň v týždni. Každé mesto mohlo získať max 70. bodov. Najviac bodov získala Bratislava ako hlavné mesto, Banská Bystrica získala napr. 51 bodov a najmenej bodov dosiahol okres Poltár. Zaujímavé bolo, že v niektorých mestách existovalo len 1 spojenie počas dňa, alebo neexistovalo priame spojenie medzi mestami, ktoré patrili pod jeden kraj. Dá sa teda povedať, že verejná doprava na Slovensku nie je riešená horizontálne ani vertikálne hovorí Martin Gabani z www.LogistickyPortal.eu. Chcete vedieť ako obstáli v prieskume všetky mestá? Celú štúdiu si môžete objednať za 5€.