Trend rastu slovenskej klientely v Kúpeľoch Luhačovice (Lázně Luhačovice), a. s., pokračoval aj v treťom štvrťroku 2014. Za prvých 9 mesiacov využilo služby najväčších moravských kúpeľov spolu 1500 klientov zo Slovenska, čo je o 53 % viac ako vlani. Rovnakým tempom rástol aj počet prenocovaní. Do konca tohtoročného septembra prišlo do luhačovických kúpeľov viac slovenských klientov ako za celý rok 2013. Slovenská klientela je tak najrýchlejšie rastúcim trhom. Spolu s  Rakúšanmi patria Slováci k najčastejším zahraničným návštevníkom. Informoval Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a. s.

 

,,Za deväť mesiacov tohto roka sme zaznamenali nebývalý záujem klientov zo Slovenska v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Nárast slovenskej klientely začal už vlani a pokračuje počas celého tohto roka. Najnavštevovanejšie sú štvorhviezdičkové hotely Alexandria a Jurkovičov dom. Vedie Alexandria, ktorej služby využila takmer polovica slovenských klientov. K najobľúbenejším pobytom Slovákov sa radia predĺžené wellness víkendy, relaxačné pobyty, týždenné pre seniorov, ale aj klasické liečebné pobyty, kde registrujeme až trikrát väčší záujem ako vlani. Potvrdzuje sa tak správnosť nášho zámeru získať väčší podiel na slovenskom trhu. Potenciál slovenského trhu sme rozoznali pred tromi rokmi. Zvýšili sme tam naše marketingové aktivity, zúčastňujeme sa na veľtrhoch a organizujeme Dni slovenskej kultúry,“ konštatoval J. Dědek.

 

Dodal, že Kúpele Luhačovice sú Slovákmi najčastejšie navštevovanými českými kúpeľmi a túto pozíciu si chcú nielen udržať, ale aj posilniť. ,,Slováci sú veľmi dobrými klientmi. Vedia oceniť širokú ponuku našich kvalitných služieb, chutí im strava, ktorú poznajú, neexistuje tu jazyková bariéra a Vincentka je u nich rovnako populárna ako v ČR. Navyše k Luhačoviciam majú Slováci citový vzťah – sú právom hrdí na tunajšie zachované diela ich najvýznamnejšieho architekta Dušana Jurkoviča. Jeho odkaz môžu nielen obdivovať, ale v jeho budovách môžu aj po sto rokoch stráviť nezabudnuteľný kúpeľný pobyt. Aj preto tak obľubujú pobyt v Jurkovičovom dome, ktorý je podľa nich najkrajšou Jurkovičovou stavbou v Luhačoviciach,“ uzavrel J. Dědek.

 

Luhačovice sú vzdialené od hraníc so Slovenskom len 25 km, od Trenčína 54 km a od Bratislavy 165 km. Pre Slovákov sú tak rovnako dostupné ako slovenské kúpele. Priaznivý vplyv má aj jazyková a kultúrna blízkosť a v neposlednom rade tiež výhodný kurz eura.

 

Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice), a. s., navštívilo za obdobie január až september 2014 spolu 25 784 klientov, čím zaznamenali nárast o 1 847 klientov (+ 7,7 %) v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013. Českí samoplatcovia tvorili 66,9 % z celkového počtu klientov, zahraniční samoplatcovia 10,5 % a klienti s plnou alebo čiastočnou úhradou od zdravotnej poisťovne 22,6 %. Zahraničná klientela prichádza i naďalej predovšetkým z Rakúska, Slovenska, Izraela, Nemecka a Ruska. K zvýšeniu návštevnosti došlo predovšetkým pri pobytoch hradených zdravotnými poisťovňami a to u dospelých i detí, kde v predchádzajúcich rokoch došlo k najvýraznejšiemu poklesu.

 

Dopyt po kúpeľných pobytoch sa v tomto roku zvýšil. Po výraznom prepade v predchádzajúcich rokoch tak kúpele zaznamenávajú mierne oživenie. Dosiahnuté výsledky pri komplexnej kúpeľnej starostlivosti dospelých i detí boli priaznivo ovplyvnené aj možnosťou liečiť nové indikácie, ktoré rozšírili okruh liečených ochorení v roku 2012. Patrí k nim predovšetkým liečba pohybového ústrojenstva a nervových ochorení u dospelých a choroby kožné, tráviaceho ústrojenstva a onkologické u detí. Tiež zníženie vekovej hranice pre liečbu detí so sprievodom dospelého z 5 rokov na 1,5 roka malo kladný vplyv na celkové výsledky.

 

Akciová spoločnosť má v správe aj 11 luhačovických minerálnych prameňov, z ktorých sú najznámejšie Vincentka, Aloiska, Ottovka a prameň Dr. Šťastného. Do všetkých liečebných i wellness zariadení, vrátane hotela Alexandria, je privedená prírodná liečivá voda, ktorá je využívaná na uhličité kúpele, rôzne druhy inhalácií, kloktanie a pitné kúry. O klientov sa stará sedemnásťčlenný tím skúsených  lekárov. Výhodou pre hostí z radov pacientov je aj 24 hodinová lekárska i sesterská služba, ktorá je zaisťovaná ako v liečebniach pre dospelých, tak pre deti.

 

Návštevníci si vychutnávajú v Luhačoviciach nielen tradičné kúpeľné a relaxačné služby, ale chodia sem aj za nezabudnuteľnými kultúrnymi zážitkami. Povestné luhačovické kultúrne leto má medzinárodný charakter. V Luhačoviciach sa dá príjemne stráviť deň prechádzkami, posedením vo vynovenom kúpeľnom parku, ochutnávaním tunajších svetoznámych minerálnych vôd na čele s Vincentkou a obdivovaním rozprávkovo krásnych stavieb v štýle ľudovej secesie, ktoré tu po sebe zanechal Dušan Jurkovič. Najnovšie sa do Luhačovíc chodí aj za gurmánskymi zážitkami na augustový Food Festival Luhačovice.

 

Viac informácií: www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz