Je dokázané, že kreslenie, sústredené vymaľuvávanie či bezmyšlienkovité čmáranie na papier má na deti aj dospelých terapeutické účinky. Pri malých plochách sa sústredíme na čiary, ktoré nemôžeme prekročiť, pri čarbaní zas uvoľňujeme prebytočnú energiu a pretavujeme ju do farieb a tvarov. To, čo a ako kreslíme o nás často veľa napovedá. Ešte viac to povie o deťoch, ktoré reagujú intuitívnejšie a nad tým, čo z ich čarbaníc vznikne, nepremýšľajú. Práve preto je kreslenie obľúbenou terapeutickou technikou.

Arteterapia je špeciálna psychoterapeutická disciplína, ktorá využíva liečebné formy podobné umeniu. Jej cieľom nie je vytvoriť umelecké dielo, ale sledovať proces jeho tvorby, schopnosť človeka pracovať s farbami a vyjadriť pomocou obrázkov svoje pocity. Ako neverbálna forma terapie je vhodná najmä pre malé deti, ktoré nedokážu pomenovať to, čo si myslia, no vedia to vyjadriť svojou kresbou. Arteterapia používa viacero techník, od čmárania cez kresbu snov, autoportrétov či spomienok po vyfarbovanie zložitých obrazcov. Vyštudovaní terapeuti potom vedia na základe použitých farieb odhaliť, aké dieťa je, čo ho trápi a čo mu naopak spôsobuje radosť. Veľa o tom napovedajú aj farby, ktoré si dieťa vyberá pri hračkách či obliekaní sa. Po analýze vie odborník rodičom odporučiť, aké farby zvoliť pre detské oblečenie alebo steny izby, aby sa drobec cítil dobre a rozvíjal svoje schopnosti. To, čo symbolizujú farby v arteterapii, vysvetľuje vo svojich prácach napríklad americká terapeutka Joan Kellogg.

Biela predstavuje čistotu, nevinnosť, ale aj detskú naivitu. Jej použitie v arteterapii však môže symbolizovať potláčanie samého seba alebo ukrývanie nepríjemných spomienok a zážitkov (týranie a pod.). Hnedú farbu preferujú trpezliví, spoľahliví a silní ľudia, oranžovú zas nebojácni extroverti. Červenú si vyberajú hlavne hyperaktívne a agresívne deti. Ide o farbu vitality, revolúcie a sily. Ružová nie je len symbolom lásky, ale aj nezrelosti a naivity. Modrá je spájaná s matkou a čím je jej na obrázkoch viac, tým je vzťah matka-dieťa pevnejší. Žltá sa naopak spája s otcom. Používajú ju deti s jasnou predstavou o svete a dobre vyvinutou ľavou hemisférou. Zelená symbolizuje nádej a pokoj a využívajú ju drobci so silným sociálnym cítením. K sivej farbe zas inklinujú malí workoholici.

Správna identifikácia farieb môže odhaliť viac, než si myslíte. Je na to však potrebný skutočný odborník. Zaváži totiž aj odtieň farby, poradie výberu či proces rozhodovania sa. Platí však, že farby v značnej miere ovplyvňujú pocity, nálady a schopnosti drobcov. Nechajte ich preto vybrať si tie správne, z času na čas im dovoľte si len tak čarbať a ak máte podozrenie, že dieťa niečo trápi, neváhajte navštíviť arteterapeuta. Úvodné konzultácie sú často bezplatné.