LoveSex.cz je internetový obchod s širokou škálou zboží roztříděných do šesti základních kategorií a spoustou podkategorii, vše je přehledné a řádně upravené. U každého produktu je minimálně jedna fotografie a výstižný popis samotného produktu. Zboží je vždy diskrétně zabalené tak aby nebylo poznat, že je to zboží s erotickou tématikou.
LoveSex.cz má k dispozici přes 1200 produktů té nejvyšší kvality. Poštovné od 500 Kč nákupu zdarma. Diskrétní balíček je samozřejmostí a na balíku je jako odesílatel uvedena společnost FOTION s.r.o.

Sami se přijďte přesvědčit, děkuji LoveSex.cz