Montessori hračky sú hračky navrhnuté s ohľadom na princípy Montessori pedagogiky a filozofie vzdelávania. Tieto hračky sú obvykle zamerané na podporu individuálneho rozvoja dieťaťa a jeho prirodzenej zvedavosti. Kľúčové prvky Montessori hračiek zahŕňajú:

Zmysluplnosť: Hračky sú navrhnuté tak, aby poskytovali deťom zmysluplné skúsenosti a podporovali ich rozvoj.

Sami o sebe výzva: Montessori hračky by nemali byť príliš jednoduché ani príliš ťažké. Mali by poskytovať deťom vhodnú úroveň výzvy, aby podnecovali ich učenie a rozvoj zručností.

Podpora sebaobsluhy a nezávislosti: Tieto hračky môžu obsahovať prvky, ktoré deťom umožňujú rozvíjať zručnosti pre sebaobsluhu a nezávislosť, ako je napríklad obliekanie, pripravovanie jedla alebo upratovanie.

Zmysel pre priestor a usporiadanie: Montessori hračky môžu podporovať vedomie priestoru a usporiadania, čo je dôležité pre rozvoj poriadku a organizačných schopností.

Prírodné materiály: Mnoho Montessori hračiek je vyrobených z prírodných materiálov, ako je drevo, tkanina, kameň alebo kov. Tieto materiály podporujú zmyslový vnem a kontakt s prírodným prostredím.

Otvorený koniec: Montessori hračky často majú otvorený koniec, čo znamená, že nemajú pevne daný spôsob hrania. Namiesto toho deťom umožňujú používať svoju fantáziu a kreativitu.

Príklady Montessori hračiek zahŕňajú stavebnice, skladačky, triedené obrázky, manipulatívne hračky, hračky na cvičenie jemnej motoriky, hračky pre praktické zručnosti (napríklad lyžice a misky na hranie v kuchynke) a materiály pre senzorickú stimuláciu.