Dôvod, prečo firmy otvárajú e-shopy je jednoduchý. Zákazníci nakupujú na internete. Môže však malá, alebo stredne veľká firma, prípadne predajca postaviť na nohy internetový obchod s takou návštevnosťou, ktorá zabezpečí zisky?
Pravdaže áno…Ak má poriadne veľký rozpočet na printovú alebo webreklamu, tých správnych priateľov marketérov a množstvo času na rozbeh predaja.
Inak je e-shop rovnakým katalógovým e-shopom ako tých 10.000 ďalších.

Existuje aj iné riešenie. Práve sa zrodilo…
Nákupná Sociálna Sieť.

Jej filozofia je iná. Akási nákupná. Sociálna.

Snáď preto, že sa na jednom mieste stretávajú predajcovia, poskytovatelia služieb a zákazníci. Inak povedané 3 základné piliere obchodu.
Predajcovia predávajú svoje produkty, akoby na vlastnom e-shope. Vedia pružne reagovať na konkurenčné ceny, umiestňovať reklamné bannery a prijímať priamo objednávky od zákazníkov.
Poskytovatelia služieb umiesňujú svoje ponuky na služby a priamo ich zaraďujú k produktom iných predajcov. Umožňujú zákazníkovi priamu informáciu o súvisiacich službách a teda sebe nové zákazky.
Nuž a zákazníci… nakupujú. Jednoducho. Na jednom mieste od rôznych predajcov. Intuitívne v prehľadnom a tematickom systéme. Doplnkovo, pretože k tovaru im ponúkajú možnosť priamo súvisiacej služby. Zábavne na diskusných fórach a informatívne pri čítaní odborných článkov.

V skratke:

Predajcovia predávajú tovar, poskytovatelia poskytujú služby a zákazníci nakupujú. Ideálne prostredie na obchodovanie!

Internetové obchody, alebo ak chcete e-shopy už nie sú jedinou cestou, ako predávať a poskytovať služby na internete. Najmä nie tou najúčinnejšou…