Vlastníte záhradu, záhradné centrum či predajňu alebo sa pripravujete založiť či zmodernizovať sad či vinohrad? Máte záhradkársku organizáciu? Tak náš článok  je určená priamo pre vás.

Pôsobíme na trhu od roku 2002. Sme mladá, rýchlo sa rozvíjajúca firma, ktorá za pomerne krátky čas svojho pôsobenia prešla dynamickým vývojom, dokázala si vybudovať pevnú pozíciu na trhu a dostať sa do povedomia záhradkárskej verejnosti.  Hlavnou oblasťou nášho pôsobenia je ambulantný predaj ovocných výpestkov. Spádovou oblasťou je celé územie Slovenskej republiky, ktoré každoročne v dvoch sezónach zásobujeme širokým sortimentom ovocných výpestkov najvyššej kvality od renomovaných slovenských a českých výrobcov. Všetok predávaný materiál je certifikovaný a spĺňa normy a predpisy Európskej únie. Vďaka silnému rozmachu a záujmu verejnosti o tento druh služieb, rozhodli sme sa v roku 2004 rozšíriť našu oblasť pôsobenia o územie Českej republiky, kde sa nám podarilo rýchlo a úspešne etablovať. S nástupom roku 2005 sme priniesli našim zákazníkom ďalšiu novinku v oblasti služieb a tou je dobierková služba. Vďaka nej môžu byť ovocné výpestky dodané jednoducho a rýchlo priamo do pohodlia Vášho domova. Počnúc sezónou Jeseň 2005 začala firma vykonávať aj veľkoobchodnú činnosť a ovocnými výpestkami zásobovať aj sieť záhradných centier. Od sezóny Jar 2006 sme rozšírili veľkoobchodnú činnosť aj do susednej Českej republiky. S touto činnosťou sa v nasledujúcom období plánujeme presadiť aj v ďalších krajinách. Začiatkom roku 2006 sme sa zároveň stali exkluzívnym výhradným zástupcom firmy Jural s.r.o. Brno pre Slovenskú republiku a dodávaný sortiment sme tak rozšírili o širokú paletu vysoko kvalitných a marketingovo veľmi príťažlivých balených výpestkov ovocných drevín a sadeníc viniča a ruží. Počnúc sezónou Jeseň 2007 sme do dobierkového programu zaradili prvý krát i užší sortiment okrasných drevín doplnený o širokú paletu ruží a orgovánov. V budúcnosti chceme naše pôsobenie zamerať i týmto smerom a stať sa tak pre našich zákazníkov komplexnejším dodávateľom.