Business education - PR Článok v kategórii: Financie

Business education

Vyznáte sa finančnom trhu? Ste presvedčený, že poznáte každý finančný produkt, ktorý sa na Slovensku nachádza? V našom článku sa môžete dozvedieť o projekte Business Education o finančnom povedomí občanov a ich finančnej gramotnosti. Pozrite sa spolu s nami ako to vlastne na našom trhu je.

Finančná gramotnosť

Veľkosť úspor priemerného Slováka je asi sedminová v porovnaní s veľkosťou úspor priemerného Európana. To by nebolo vzhľadom na výšku priemerného príjmu nijako prekvapujúce. No zarážajúce je, kde majú tieto úspory uložené – dve tretiny sú v obežive a bankových vkladoch, teda najmenej výnosných aktívach. Priemerný Európan má takto iba tretinu majetku. Sú na to viaceré vysvetlenia. Od vyššej miery sivej ekonomiky až po nevedomosť o existencii vhodnejších produktov.

A práve preto sme sa rozhodli vytvoriť projekt Business Education a poukázať na finančnú gramotnosť Slovákov. Pretože schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.

V školách sa zatiaľ nevyučuje samotný predmet zameraný na finančné vzdelávanie. Preto chceme implementovať do ľudí tie najzákladnejšie potreby na finančnom trhu.

Človek vo sfére peňazí musí ovládať :

  • Finančné služby.
  • Základné pravidlá riadenia financií a riziká s tým spojené.
  • Zabezpečenie peňazí.
  • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi.
  • Úver verzus dlh.
  • Sporenie a investovanie.
  • Riadenie rizika a poistenie.

Projekt Business Education

Je naučiť čo najviac svojich ľudí správne hospodáriť so svojimi peniazmi. Naučiť ako sa orientovať na finančnom trhu. Veď na našom trhu je viac ako tisíc finančných produktov. Od bankových vkladov cez poistky až po rôzne formy sporenia a typy pôžičiek. A ak človek u nás človek nie je schopný pochopiť množstvo produktov, tak našou úlohou je mu pomôcť a detailne sa postarať o finančnú stránku klienta.

Prečo je nutné vzdelávať sa?

Reálnym zvýšením finančnej gramotnosti obyvateľstva sa dosiahne lepšie chápanie a používanie jednoduchých nástrojov na rozpočtovanie vlastných financií, možnosti dosiahnutia lepšej rovnováhy medzi ich úsporami a dlžobami, ďalej zaistenia si príjmu a zvažovania dôsledkov osobných rozhodnutí na súčasný stav a budúci príjem, orientáciu na trhu pracovných príležitostí a pod. Zvyšovanie finančného vzdelania je považované aj ako možný nástroj odstraňovania hmotnej núdze a obmedzenia vytvárania tzv. pascí chudoby. Základným finančným vzdelaním sa tiež dosiahne aj to, že občania bez ohľadu na vek a príjem budú lepšie chápať a používať získané vedomosti pri robení kvalifikovaných úsudkov a uvážlivých rozhodnutí o finančných prostriedkoch s možnosťou, kde hľadať pomoc a so schopnosťou urobiť ďalšie účinné kroky k zväčšeniu ich finančného blahobytu.