Pre väčšinu mladých ľudí, ktorí sa chcú usadiť a zariadiť si svoje bývanie, je bez pomoci od rodiny či známych takmer nemožné takúto nákladnú záležitosť financovať zo svojich vlastných zdrojov. Pre mladých ľudí so záujmom o hypotekárny úver existuje hypotekárny úver pre mladých, ktorý so sebou prináša štátny príspevok, vďaka ktorému je hypotéka o niečo lacnejšia.

Jedná sa o klasický hypotekárny úver, ktorý sa poskytuje za účelom rekonštrukcie, získania či dostavby nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky. Táto nehnuteľnosť musí byť určená na celoročné bývanie. Ako tomu pri hypotékach býva, je aj hypotéku pre mladých potrebné zabezpečiť záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.

Čo však hypotéku pre mladých odlíši od iných hypoték je skutočnosť, že sa k nej viaže štátny príspevok pre mladých, ktorý sa každoročne určuje v rámci zákona o štátnom rozpočte. V súčasnosti je výška štátneho príspevku na hypotéku pre mladých 3%, z ktorých 2% poskytne štát, a zvyšným 1% prispeje banka. Tento príspevok má svoje obmedzenia. Je poskytovaný na celkovú výšku hypotekárneho úveru do sumy 50 000 €. Platnosť poskytnutia štátneho príspevku je obmedzená na prvých 5 rokov splácania hypotekárneho ú­veru.

Pre získanie hypotéky pre mladých musíte mať od 18 do 35 rokov a Váš priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nemôže byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v tomto období. S hypotékou pre mladých sú spojené aj ďalšie obmedzenia, ktoré so sebou prinášajú rôzne výhody, ako aj nevýhody tohto spôsobu financovania zaobstarávania Vášho bývania. Detailné informácie o hypotéke pre mladých a o podmienkach získania štátneho príspevku na hypotéku pre mladých nájdete na internetovej stránke www.hypoteka.link/hypoteka-pre-mladych.