Spoločnosť BPM Slovakia Vás pozýva na pripravovanú konferenciu s názvom Pozemkové a právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 v hoteli Apollo v Bratislave. Na tejto konferencií vystúpia skúsení rečníci, ktorí sú odborníkmi v oblasti pozemkového práva a príbuzných oblastiach.

Na konferencií určenej pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov z praxe, budú aktuálne témy a aktuálne problémy legislatívy a aplikačnej praxe, pričom súčasťou jej agendy sú okrem iného témy ako:

• pripravované zmeny katastrálneho zákona,
• právne vzťahy k nehnuteľnostiam s dôrazom na aplikáciu katastrálneho zákona,
• zmeny, ktoré prinesie stavebný zákon
• aktuálne problémy aplikačnej praxe zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
• špecifiká a problémy nájmu nebytových priestorov

Tieto témy Vám priblížia skúsení advokáti z rôznych renomovaných advokátskych kancelárií, ako napríklad JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Daniela Ježová, LL.M. PhD., JUDr. Juraj Kotrusz či JUDr. Marek  Valachovič, PhD., no zároveň aj iní odborníci na stavebné právo ako Ing. Vladimír Dulla, ktorí Vám môžu priniesť iný pohľad na problematiku pozemkového práva.

Ak máte záujem o ďalšie organizačné informácie, alebo sa chcete na konferenciu prihlásiť, navštívte našu stránku www.vzdelavame.sk, kde okrem iného nájdete prihlasovací formulár na konferenciu. Ak máte záujem vystúpiť na konferencií, prípadne sa zapojiť do diskusie, neváhajte nás kontaktovať spôsobmi, ktoré nájdete na našej internetovej stránke.