Daňový poradca, ktorý v polke marca nie je zakopaný pod hŕbou papierov asi ani neexistuje. Nájsť voľného daňového poradcu v tomto období je takmer nemožné a na vystavenie daňového priznania, hlavne ak vaše vedenie účtovníctva nie je špičkové, môžete rovno zabudnúť. Ak vedenie účtovníctva zanedbávate, mali by ste začať riešiť vaše daňové priznanie omnoho skôr. Nájsť účtovníka alebo poradcu, ktorý by mal na vás v marci čas, je totižto nesmierne náročné. Ak by sa vám to nepodarilo, nemusíte hneď zúfať! Aj v roku 2015 je možné predĺžiť si lehotu na podávanie priznaní až o 3 alebo 6 mesiacov. Stačí podať oznámenie na daňový úrad najneskôr do konca marca.  Jednoducho si v oznámení určíte novú lehotu, v ktorej priznanie podáte a zaplatíte daň. Pozor! Táto lehota sa nedá opätovne zmeniť. Predĺženie je možné vykonať iba raz a priznanie musíte podať elektronicky!