Pri vybavovaní pôžičky či úveru je veľmi dôležité zamyslieť sa nad tým, či peniaze naozaj potrebujeme, a hlavne či budeme schopní zmluvou stanovené splátky v plnej výške a včas splácať. Aj napriek zodpovednému prístupu sa však vždy môže stať, že sa ocitnete v ťažkej životnej situácií a dostanete sa do finančných ťažkostí, z ktorých sa iba ťažko hľadá nejaké východisko.

Slovenský správca dlhov

Spoločnosť Slovenský správca dlhov poskytuje svojim klientom služby spojené s ich oddlžovaním. Ak ste sa dostali do finančných problémov, s ktorými si neviete dať rady, obráťte sa na profesionálov so skúsenosťami na finančnom trhu. Pri spolupráci so skúsenými poradcami je nájdenie východiska z vašej situácie oveľa jednoduchšie, ako keby ste sa všetko snažili vyriešiť sami.

Poradenstvo zdarma

Ak máte problémy, nemusíte sa vôbec báť na nás obrátiť. Poradenstvo poskytujeme úplne zdarma. Budeme s vami pracovať na navrhnutí možného riešenia vašej situácie, ktoré sa môžete rozhodnúť využiť, alebo nevyužiť. Je to iba na vás, a ak sa vám nebude navrhované riešenia páčiť, nebude vás to nič stáť. Sme si však istí, že vám budeme schopní pomôcť dostať sa z ťažkej situácie.

Široká škála služieb

Škála služieb, ktoré našim klientom ponúkame, je veľmi široká. Komunikácia s klientmi vždy začína bezplatným poradenstvom, v rámci ktorého vám predstavíme možné riešenia vašej situácie. Tie môžu spočívať napríklad iba v konsolidácií vašich dlhov tak, aby ste platili iba jednu splátku mesačne, alebo v prípade vážnejších problémov až v odkúpení vašej nehnuteľnosti s možnosťou jej doživotného užívania. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, aby sme vedeli každému poskytnúť najlepšie možné riešenie. Ak máte problémy so zadlžením či platením mesačných splátok, obráťte sa na nás.