Financovanie bývania je zložitou otázkou, ktorou sa zaoberá väčšina mladých ľudí. Iba málo kto si môže dovoliť hradiť rekonštrukciu, modernizáciu, či nadobudnutie nehnuteľností z vlastných finančných prostriedkov. Väčšina potenciálnych vlastníkov nehnuteľnosti potrebuje peňažnú injekciu vo forme hypotéky.

Čo je to hypotéka?

Hypotekárny úver je účelový alebo bezúčelový úver zaistený nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Účelový hypotekárny úver je poskytnutý na rekonštrukciu, nadobudnutie nehnuteľnosti. V prípade neúčelovej, americkej hypotéky, nedokladuje žiadateľ účel použitia finančných prostriedkov, nehnuteľnosť ako zástava však ostáva. Americká hypotéka je vhodnou variantou, ak nechcete alebo nemáte možnosť dokladovať účel, akým budú zapožičané financie využité, alebo ich neplánujete použiť na financovanie nehnuteľnosti.

Ako získať hypotéku?

Hypotéku podľa legislatívy môže získať žiadateľ vo veku minimálne 18 rokov, ktorý je osobou fyzickou, má slovenské občianstvo, poprípade trvalý pobyt na území Slovenska, pričom vek žiadateľa po skončení úverového vzťahu nesmie byť vyšší ako 65 rokov.

O hypotekárny úver máte možnosť požiadať u bankovej inštitúcie, ktorá  disponuje povolením poskytovať hypotekárny úver. Je pravdou, že sa musíte pripraviť na pomerne dlhý proces zahŕňajúci dokladovanie príjmov, overovanie úverovej histórie, bonity, prejednávanie podmienok.

Hypotéka je záležitosťou dlhodobou, pri ktorej sa nejedná o nízke čiastky, preto si dostatočný čas na prečítanie a prediskutovanie podmienok nájdite. Okrem splnenia bankou stanovených podmienok je potrebné zvážiť nielen súčasnú, ale hlavne budúcu finančnú situáciu, a zvážiť schopnosť hypotéku splácať. Je dôležité brať do úvahy istotu zamestnania, vývoj príjmov a záväzkov.

Aká je cena hypotéky?

Cena hypotéky, teda celkové náklady na hypotéku sú ovplyvňované viacerými faktormi. Patrí medzi ne výška splátky, doba splácania, doba fixácie, úroková miera, založená nehnuteľnosť a v neposlednom rade poplatky.

Veľmi zaujímavým faktorom, ktorému treba venovať patričnú pozornosť, je doba fixácie. Fixácia znamená na jednej strane istotu, počas doby fixácie presne viete, aká bude výška mesačnej splátky na hypotéku, na druhej strane môže ovplyvniť náklady na hypotéku. Ak sa úroková sadzba na trhu zmení vo Váš prospech, počas obdobia fixácie budete platiť zafixovanú čiastku, čím sa Vám môžu zvýšiť náklady na hypotéku. Preto je pri dobe fixácie dôležité zvoliť primeranú dĺžku, určité optimum medzi istotou a nákladmi.

V prípade, že uvažujete o financovaní nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru, dovoľujeme si, odporučiť Vám stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie jednoducho, rýchlo a prehľadne.  Hypoteka Vám predstaví možností získania hypotéky a poskytne odpovede na všetky Vaše otázky.