Prekladač online je nový spôsob uľahčenia si prekladov pomocou internetu. Internetový prekladač funguje na báze Google translátora kde jeho podstatnou výhodu je neustála inovácia poskytovaných služieb prekladača. Prekladač sa stále vyvíja a umožňuje posun v prekladaní slov, viet a internetových stránok. Prekladač poskytuje základnú škálu prekladaných jazykov a to anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, maďarsky ale aj poľský a česky. Jeho ďalšou z možností je možnosť prekladania v mnoho jazyčnom móde kde je k depozícií množstvo jazykov používaných vo svete. V neposlednom rade je možnosť prekladať komplexne internetové stránky pomocou v kopírovania url. Adresy a následne prekladač preloží celú stránku z požadovaného alebo rozpoznaného jazyka do zvoleného jazyka.

Prekladač nie je na internete žiadnou novinkou avšak umožňuje ľahký prístup a ovládanie, ktoré aj menej skúsenému znalcovi internetu a aplikácii umožní jednoduchý prístup a službám prekladu, ktorý potrebuje. Tým prekladač umožňuje ľahký prístup k informáciám šíriacim sa na internete.

Prekladač obsahuje nespočetné množstvo výrazov, fráz a textov k prekladu, ktoré sa neustále zlepšujú a generujú. Je to jedna z internetových stránok, ktorá aj menej zdatných používateľov posúva vpred v poznaní internetu a informácii na internete.