Ako zorganizovať veľké konferencie online? Klasické videokonferencie unavujú a nestačia. Odpoveďou je čoraz populárnejšie virtuálne štúdio.

S častým používaním videokonferencií v pandemickom období sa nebadane rozmáha nový fenomén – Zoom fatigue, únava z platformy Zoom, resp. z konferenčného hovoru. Ako potvrdzujú odborníci, unavuje nás nekvalitným obrazom, statickým obrazom, nesynchrónnym zvukom, strnulosťou, chýbajúcimi neverbálnymi signálmi. Do popredia záujmu sa tak dostávajú virtuálne štúdiá.

Réžia a dynamika

V šedi dennodenných konferenčných hovorov je virtuálne štúdio osviežujúcou zmenou. Na sledovanie sa využívajú bežne známe platformy, ale samotný obraz i zvuk sa tvorí kvalitnejšie. Namiesto jednej kamery sa používa celý rad kamier rôznych typov pre snímanie v pohybe a z rôznych uhlov, detaily sa striedajú s celkami. O celkový výstup sa stará profesionálna réžia a technici. Sledovanie konferencie je plynulé a prirodzené, svojou dynamikou pripomína televízny program.

Vyššia interaktivita

Zelené kľúčovacie pozadie umožňuje do obrazu súčasne vkladať  prezentáciu či otázky publika, v ďalšej časti obrazovky možno sledovať videá či vstup ďalšieho, vzdialene pripojeného spíkra. Prostredníctvom konferenčnej aplikácie možno do diania aktívne zapojiť publikum, klásť otázky, spúšťať hlasovanie, vedomostný kvíz či vyplniť dotazník. Celý vizuál možno ladiť v korporátnych farbách firmy.

Rôzne využitie

Vďaka kvalitnému obrazu a zvuku, strihu, pútavosti a vyššej interaktivite má virtuálne štúdio v porovnaní s klasickými videohovormi jednoznačne navrch a rýchlo získava na popularite aj u slovenských firiem. Nahrádza tradičné kongresy, firemné prezentácie pre zákazníkov či tlačové konferencie, využíva sa aj interné na školenie pracovníkov pobočiek, predajcov v obchodnej sieti.