Každý z nás chce mať krásnu a zdravú prírodu okolo seba, no nie každý má priestor pre to aj niečo urobiť. Žiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do environmentálneho projektu Tatranskí rytieri nám môžu ísť príkladom v tom ako sa to dá.

 

Nestačia len slová, dôležité sú skutky

V rámci projektu Tatranskí rytieri žiaci reálne chodia do prírody, starajú sa o ňu, spoznávajú jej krásy na základe súťažných aktivít. Tak sa učia vážiť si prírodu a vnímať jej hodnoty. Okrem toho, vytvárajú naozaj skvostné umelecké diela, videá, priam až dokumentárne filmy a tí odvážnejší sa púšťajú do realizovateľných projektov. Tento rok pracujú na svojich projektoch pod témou Chránené rastliny a živočíchy na Slovensku.

Keďže naši zamestnanci pomáhajú v rámci prác pri realizovateľných projektoch škôl, týmto spôsobom doslova prikladáme ruku k dielu. Chceme tak dosiahnuť, aby deti a dospelí spolupracovali pri budovaní okolitého prostredia, ochraňovali prírodu a vzájomne sa učili úcte a rešpektu k prírode. Prostredníctvom projektu Tatranskí rytieri prispievame k tomu, aby naše životné prostredie bolo čistejšie, zdravšie a krajšie,“ povedal obchodno-marketingový riaditeľ TMR František Šoltis.

 

Motivácia je základ

Aj pri súťažení je motivácia dôležitá, preto aj tento rok súťažia žiaci o triedne výlety v Tatrách, ktoré do súťaže venuje spoločnosť Tatry mountain resorts (ďalej len TMR). Okrem zabezpečenia cien sa dobrovoľníci s TMR podieľajú na vyhodnocovaní projektov, realizácii výherných projektov a aktívne sa zapájajú pri aktivitách na slávnostnom vyhodnotení. Ďalšou motiváciou v projekte sú realizovateľné projekty, z ktorých sa tri výherné skutočne realizujú. Zapojené  školské triedy získavajú v rámci súťaže edukačné materiály, ktoré ich sprevádzajú environmentálnou výchovou (plagáty, pexeso a pracovný zošit).

Pozrite si už vybudované realizačné projekty z minulého roka tu

 

Má to zmysel

Projekt umožňuje deťom spoznávať. Môžeme deti vzdelávať, tak že im budeme čítať alebo rozprávať o prírode, ale nikdy ich to nezasiahne tak ako keď niečo vidia na vlastné oči. Pravdou je, že množstvo žiakov zo Slovenska nikdy nenavštívilo prírodný symbol našej krajiny, Tatry. Vidieť radosť v očiach detí z niečoho nového a nepoznaného je, pri ich prvej návšteve veľhôr, na nezaplatenie. Čo je pre niekoho samozrejmosťou, pre iného je darom.

„ Žiaci z našej školy sa zapojili do projektu prvý krát. Tešíme sa rôznym aktivitám, ktoré spolu so žiakmi robíme. Objavujeme zaujímavé rastliny a živočíchy v okolí našej obce. Okrem toho sa staráme o zvieratká v zime. Chceme sa venovať ochrane životného prostredia, výsadbe stromčekov v areáli školy a na hodinách prvouky i na krúžkovej činnosti objavujeme zaujímavé veci. Projekt mení naše myslenie a pohľad na prírodu, zvieratká a rastliny, vyjadrila sa Mgr. T. Glittová (ZŠ Hrabské).

„ Do projektu sme sa zapojili, lebo ochranu životného prostredia považujeme za jednu z priorít. Od projektu očakávame, že u detí prehĺbi lásku k prírode. Spoločne pracujeme na aktivitách: mini Tatry v školskom areáli, kŕmenie a spoznávanie zvierat, pozorovanie zvierat a rastlín a ich ochrana. Medzi plánované aktivity patrí vyčistenie parku a realizovateľný projekt – Naša záhradka,povedala Ing. K. Királyová (ZŠ s MŠ Rastislavice).

„ Motiváciou zapojenia sa do projektu bola moja osobná záľuba v horskej turistike, do súťaže sme sa zapojili už druhýkrát. Vlani to bola testovacia novinka, tento rok sú ambície vyššie. Od projektu očakávame predovšetkým zvýšenie záujmu žiakov o Tatry, prírodu a uvedomenie si zodpovednosti za okolie a prírodu,podotkol Mgr. I. Bielich (ZŠ Jána Amosa Komenského, Veľký Meder).

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia a záujmu o životné prostredie nie len cez žiakov zapojených v projekte, ale aj  cez širšiu verejnosť, ktorej nie je ľahostajné naše životné prostredie. Viac informácií nájdete na stránke www.tatrytieri.sk