Vážená pani Ing. Monika Švecová.
Chceli by sme Vám vyjadriť našu hlbokú vďaku za vaše neustále úsilie a štedrosť,
ktorými podporujete naše projekty. Nezabudnuteľnou ostane exkurzia v spoločnosti
GEIS SK vo Zvolene, ktorú ste pre nás zabezpečili a hoci ste sa jej nemohli
zúčastniť, nezabudli ste nás prostredníctvom svojho kolegu odmeniť darčekmi
spoločnosti za zodpovedané otázky vo vedomostnom kvíze. Podobne sa vďaka
úžasným darčekom stal pre našich spolužiakov, ktorí sa zapojili do aktivít,
nezabudnuteľným teambuilding, ktorý sme zorganizovali v minulom školskom roku.
A aj za týmto zážitkom ste boli Vy. Pretože Vaša štedrosť a starostlivosť tam vytvorili
skvelú atmosféru.
Ale hlavne by sme sa Vám chceli poďakovať za to, že nám aj touto formou
umožňujete získavať odborné praktické zručnosti. Nebolo tomu inak ani pri
organizovaní PR podujatia v Centre pre deti a rodiny Srdiečko v Banskej Bystrici.
Opäť sa vďaka darčekom od spoločnosti Geis rozžiarilo osem párov detských očiek
a radosť, ktorú sme v nich uvideli hovorila za všetko. Darčeky, ktoré ste nám poskytli,
boli pre nich viac ako len predmety. Pre nich to boli symboly lásky a starostlivosti. A
potešili nielen deti, ale aj rodiny, do ktorých počas sviatkov a prázdnin odchádzajú.
Vaša podpora nám dáva silu a motiváciu ďalej pokračovať a napredovať v získavaní
nových zručností, ale aj životných skúseností. Veríme, že naša vzájomná spolupráca
bude pokračovať a že ešte budeme mať ďalšie príležitosti, pri ktorých nám pomôžete
rásť. Ešte raz sa vám chceme úprimne poďakovať za všetko, čo ste pre nás, našich
spolužiakov ale hlavne deti z Detského domova urobili.
Je to veľmi dobrý pocit vedieť, že niekde nablízku je človek empatický a ochotný
kedykoľvek pomôcť. Spoločnosť Geis SK má právo byť hrdá na zamestnancov, ako
ste Vy, pani Švecová. Ďakujeme.
Pracovníci marketingu z III. E, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica