Počuli ste už výraz Marketingový mix?

Marketingový mix tvorí jadro celej marketingovej stratégie firmy. Dôležité je hneď na začiatku povedať, že marketingový mix nie je to isté ako komunikačný mix. Komunikácia, alebo celková komunikačná stratégia značky je jednou zo súčastí marketingového mixu, ktorý však obsahuje oveľa viac informácií. Základný model market. mixu, model 4P, detailne popisuje 4 základne zložky firemného marketingu: Produkt, jeho cenu (Price), spôsob jeho predaja (Place), a jeho Propagáciu (komunikáciu).

Marketingový mix 4P:

Produkt, alebo aj produktový mix, obsahuje informácie o celom vašom produktovom rade, a o vlastnostiach všetkých vašich produktov.

Price, teda cena, opisuje cenovú politiku vašej firmy.

Place, známa nie len ako predajné miesto, ale aj ako spôsob distribúcie vašich produktov.

Promotion, teda propagácia, alebo aj komunikácia, popisuje spôsob, akým firma prezentuje seba, svoju značku a svoju ponuku tovarov či služieb.

V praxi sa často stáva, že takýto mix 4P rozširujeme napríklad na mix 7P, alebo pre komplexnejší pohľad na marketing pripravujeme aj marketingový mix 4C, ktorý sa na marketing pozerá viac zo strany zákazníka.