Športový marketing na Slovensku

V posledných rokoch začal výrazne zlepšovať svoju úroveň, stále má však priestor na rozvoj. Športovci, športové organizácie a športové kluby už zistili, čo je to sport marketing. Dnes je už ťažšie nájsť v prvej lige športový klub bez aktívnych komunikačných kanálov, no stále to nie je nemožné. Hlavný priestor na zlepšenie však môžeme vidieť v spôsobe využívania týchto kanálov. V športe, ako aj v podnikateľskej sfére, u nás stále absentuje poznanie a komunikovanie vlastných vnútorných hodnôt a vízií. Práve preto sa u nás športový marketing často zameriava iba na informovanie o výsledkoch športovej činnosti a pomenovanie sponzorov. Chýba hlbšie pochopenie toho čo je to sponzoring, a ako ho môžu firmy a kluby naplno využívať. Práve vo zvyšovaní povedomia o možnostiach prepájania športu a sponzorov vidíme priestor na to, aby sa časom mohli uzatvárať dlhodobé a stabilné partnerstvá medzi firmami a športom, s ktorými sa ľudia budú môcť naplno stotožňovať.

Keď športovci, športové kluby a športové organizácie budú vedieť, ako získať sponzora, a firmy budú vedieť, čo presne by chceli v rámci spolupráce komunikovať, môžeme posunúť šport na Slovensku na vyššiu.