Kľúčové slovo: bezpecnost

BOZP – je na prvom mieste

Ako zmeniť zlé pracovné návyky?

Nástrojmi na dosiahnutie zníženia nevhodných návykov je pravidelná a dôsledná kontrolná činnosť riadiacimi a kontrolnými pracovníkmi stavieb, preventívna činnosť formou školení a poučení z iných porušení bezpečnostných predpisov, prípadne… Čítať PR článok