Kľúčové slovo: dni slovenskej kultúry

Dni slovenskej kultúry v Luhačoviciach

Tlačová správa – Kúpele Luhačovice a.s.

Luhačovice, 26. 8. 2014

2. ročník 4. – 6. 9. 2014

Nikde nebol posiaľ styk česko-slovenský tak živý, intenzívny a nikde nebol tak činorodý ako v Luhačoviciach. MUDr. Pavol Blaho, slovenský politik, lekár a novinár (1867 – 1927)

Pod záštitou… Čítať PR článok