Vaňová batéria by nemala slúžiť iba ako módna dekorácia do kúpeľne, ale predovšetkým by mala spĺňať základne funkcie, ktoré súvisia s jej komfortným a bezpečným používaním. Typy vaňových batérií:

  • nástenná páková,
  • nástenná kohútiková,
  • podomietkové s napúšťaním cez zvlášť výtok alebo napúšťanie cez prepad,
  • batéria umiestnená priamo na vani,
  • stojanková vaňová batéria k voľne stojacej vani.

Každé z týchto riešení má svoje výhody a nevýhody.
Elegantným a diskrétnym riešením je napúšťanie vane cez prepad – nemáme príliš veľa prídavných prvkov a kombinujeme funkcie jedného prepúšťacieho gombíka s možnosťou napúšťania vody.
V prípade napúšťania vane cez výtok musíme umiestniť ďalší prvok tvarovky, ktorý nám zaberie viac priestoru.

Podmietková vaňová batéria 

Ako sme už naznačili, tak pri podomietkových vaňových batériách máme pri vani len páku, ktorou ovládame tlak a teplotu vody. V blízkom priestore vane (umiestňuje sa podľa typu vane a dispozície) sa umiesti prvok, kde sa napojí aj sprchová hadica. Pri podomietových vaňových batériách môžeme napúšťať vaňu priamo cez prepad, teda cez sifón (sú na to presne určené typy) alebo cez ďalší prvok v blízkosti vane, kde je použitý vaňový výtok určený na napúšťanie. Samozrejme tieto možnosti sú v štandardnom prevedení alebo môžu byť aj termostatické vaňové batérie.

Nástenné vaňové batérie 

Sú najčastejšou voľbou zákazníkov, dôvodom je ich veľmi jednoduchá montáž a nižšie náklady oproti ostatným verziám. Tieto vaňové batérie môžu byť pákové alebo klasické (kohútikové) a taktiež termostatické.
Spravidla je nutnosť umiestniť takúto vaňovú batériu tak, aby prúd vody pri napúšťaní nenarážal na okraj vane, ale aby voda vtekala priamo dolu, čiže na najužšie miesto. Platí hlavne pri rohových a asymetrických vaniach.

Stojanková vaňová batéria na vani

Pri tomto type sa prevažne používajú  3 alebo 4 otvorové vaňové batérie. Pri jej výbere si musíme dať pozor, aby vaňa mala dostatočne hrubý okraj, na ktorý sa batéria umiestni. Pri 3-otvorových vaňových batériách máme páku, výtok na napúšťanie a vyťahovaciu ručnú sprchu. Pri 4-otvorových vaňových batériách sú zvyčajne namiesto páky dva kohútiky.

Stojanková vaňová batéria vedľa vane

Veľmi luxusné riešenie a často propagované výrobcami. Avšak pri takejto verzii je nutné mať väčšiu kúpeľňu a prevažne sa používa ku voľne stojacim vaniam, kedy je batéria umiestnené tesne vedľa vane. Vaňové batérie teda poznáme klasické (kohútikové), pákové alebo smartcontrol. Pákové a smartcontrol môžu byť aj termostatickéSmartcontrol sa ovládajú stlačením alebo pootočením tlačidla. Pootočením sa pridáva teplota alebo tlak a stlačením sa zapína/vypína alebo prepína sprcha alebo výtok.