Chémia naďalej profituje z rastu automobiliek

Chémia naďalej profituje z rastu automobiliek LOGO ZCHFPSlovenská chémia naďalej profituje z rastu automobiliek aj napriek poklesu tržieb a pokračuje v stabilnom rozvoji. Chemické odvetvia a pododvetvia, naviazané na automobilky, zaznamenali značné zvýšenie tržieb pri súbežnom medziročnom poklese tržieb chemikov o 2 %. Celkové tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem dosiahli v roku 2016, podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, úroveň 9,103 410 mld. EUR, oproti 9,327 241 mld. EUR v roku 2015. Najviac sa darilo odvetviu výrobkov z gumy a plastu, ktorého tržby narástli o 11 %, z toho pododvetvie gumy o 14 % a plastov o 8 %. Darilo sa aj náterovým látkam (+ 15 %) a umelým látkam (+ 3 %). Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu – ZCHFP SR.

Dobrou správou je minuloročný rast počtu zamestnancov

„Kým za nárastom tržieb v menovaných odvetviach stojí zvýšenie výroby áut na Slovensku, ostatné pododvetvia čo sa týka tržieb stagnovali, alebo klesli. Najvýraznejší pokles tržieb je pri farmaceutických výrobkoch a prípravkoch a to o 13 % a v odvetví rafinovaných ropných produktoch o 14 %. Za poklesom týchto tržieb však stojí predovšetkým pokles, respektíve nízka cena ropy ktorá sa prejavila aj v jednotkových cenách nadväzujúcich produktov. Dobrou správou je minuloročný rast počtu zamestnancov a to až o 5 % v porovnaní s rokom 2015. Dôvodom je príliv nových spoločností na Slovensko. Zvýšenie zamestnanosti sa odrazilo aj na zvýšení priemernej mzdy v porovnaní s rokom 2015 a to až o 4 %.

Faktory ovplyvňujúce klesajúci trend tržieb

Slovenská chémia a farmácia zaznamenáva od roku 2013 klesajúci trend tržieb. Poukazuje to na dôsledky prepadu cien ropy,  nerovnomerný vývoj vo vnútri slovenskej chémie, rastúce daňové a odvodové zaťaženie a na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví. Zo zahraničných vplyvov je negatívny pokles cien ropy a jej produktov, tlak čínskeho chemického priemyslu a sprísňujúca sa legislatíva v EÚ,“ okomentoval vývoj R. Karlubík.

Štatistický úrad SR

Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Štatistický úrad SR v roku 2015 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkom 278 výrobných podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Percentuálny nárast predstavuje 3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom za rovnaké obdobie. V roku 2016 zamestnávali chemické podniky v SR spolu 42 680 osôb a priemerná mzda dosiahla 1167 EUR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

TLAČOVÁ INFORMÁCIA
Bratislava 3. apríla 2017