Nie nadarmo sa hovorí, že oči sú okná do duše. Podobnosť aj dôležitosť významu tu určite je. Okno sprevádza ľudstvo už tisícročia – mali ho už prvé stavby v Egypte, Mezopotámii, Indii a Číne. Kým v teplých krajinách si vystačili dlho s oknami bez výplní, nanajvýš s okenicami, čím ďalej na sever si podnebie vyžadovalo okná s výplňou. Požiadavkou bolo viac svetla. Od rybieho mechúra, cez zvieracie blany a kože, až po sklo – výplň okna sa vyvíjala a vyvíja dodnes. Vrcholom pokroku sú v súčasnosti kombinované okná z rôznych materiálov, so sklenenou výplňou s niekoľkými vrstvami a izolačnými inertnými plynmi.

Okno je tak dnes funkčnou súčasťou stavby, zdrojom svetla, vzduchu, izolačným prvkom, estetickou súčasťou a v neposlednom rade investíciou. Moderné okná niečo stoja, ale kvalitné sú zároveň investíciou aj na 100 a viac rokov. Záleží na materiáli, prevedení a starostlivosti oň. A samozrejme, musia to byť okná na úrovni doby – spĺňajúce tepelnoizolačné požiadavky na pasívne a nízkoenergetické stavby, aj keď sa použijú na klasickej stavbe. Nadčasové okná nestarnú, ale prežijú svojich majiteľov a dobre poslúžia aj ďalším generáciám.

Práve takéto nadčasové okná, ktoré sú zároveň investíciou a majú rovnakú životnosť ako dom samotný, vyrába prestížny slovenský výrobca – spoločnosť Makrowin, s.r.o., Detva. Trendom na trhu sú v súčasnosti drevohliníkové okná, na ktoré firma poskytuje záruku 5 rokov. Tieto výrobky si zachovávajú prírodnú krásu dreva, jeho tepelné a technické vlastnosti a zároveň použitý hliník ich chráni pred vplyvmi počasia a niekoľkonásobne predlžuje životnosť. Konštrukčným spojením oboch materiálov si okno zachováva najlepšie vlastnosti z oboch, umožňuje plynulé odvetrávanie medzipriestoru a tak sa v ňom netvoria plesne ani neusádzajú nečistoty. Z vnútornej strany si okno zachováva prirodzenú štruktúru dreva, ktorá prináša pocit tepla, pohody a širokú škálu dizajnových riešení. Pri hliníku je to vysoká ochrana pred UV žiarením, silným dažďom, či ľadovcom, takmer žiadna potreba údržby, farebná stálosť, dobrá kombinovateľnosť s prvkami fasády. Súčasným trendom v dizajne okien sú štíhle hranaté tvary a práve hliníkový profil na klipoch okna s precízne vypracovaným spojom vertikálnych a horizontálnych častí, spĺňa náročné estetické požiadavky celého okna. Klipy zároveň vyrovnávajú aj rozdielnu tepelnú rozťažnosť dreva a hliníka.

Dnešné požiadavky na energetickú úspornosť domov sú kdesi úplne inde ako pred dvomi desaťročiami. Domy po zateplení, výmene okien a dverí, ak majú byť na úrovni doby, už musia spĺňať podmienky na nízkoenergetické, či pasívne bývanie. Kvalita okien je teda dnes merateľná najmä úsporou energií v dome. Správnou skladbou konštrukcie okna je možné docieliť, aby zimné straty boli čo najmenšie a letné prehrievania minimálne. Okno sa skladá z rámu a krídla, vyjadrené súčiniteľom prechodu tepla Uf. V krídle je namontované dvojsklo alebo trojsklo. Práve sklo je najdôležitejším prvkom, pretože tvorí cca 70-80 % skladby okna a prináša najväčšie tepelné straty aj energetické zisky. Minimálna povrchová teplota izolačného skla musí byť 12,6 °C, nakoľko pri nižšej teplote sa okná začínajú rosiť. Kvalita skla je vyjadrená súčiniteľom prechodu tepla zasklením Ug. Okno si teda možno vybrať z viacerých tepelno-technických možností, čím je ovplyvnená aj spotreba tepla v dome. Kvalitné okno eliminuje aj tzv. „pocit studených nôh“, teda pocit chladu v blízkosti okna (až do vzdialenosti 1 m) narozdiel od okien s nízkymi tepelno-technickými vlastnosťami. V súčasnosti by už malo byť štandardom návrhov projektantov pripraviť skladbu okna tak, aby tepelná strata bola ekonomicky prijateľná. Rovnako aj v záujme investorov by mal byť uprednostnený projekt šetrenia prevádzkových nákladov v dome pred jeho najvýhodnejšou cenovou ponukou.

Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s.r.o., Detva, k tomu uvádza: „Na splnenie takýchto vysokonáročných požiadaviek je drevo ako obnoviteľná surovina stáročiami najoverenejší materiál. Vzhľad dreva pri dokonalej povrchovej úprave zvýrazní teplo a ľudskosť stavby. Dôležitý je ako druh dreva, tak aj jeho výber na výrobu okien z tých častí stromu, ktoré sú najkvalitnejšie – s radiálnou kresbou. V neposlednom rade kvalitu okien z dreva ovplyvňuje aj ich spracovanie a výsledná ochrana a údržba. Už samotné technické  vlastnosti dreva, ako statická pevnosť, tvarová stálosť, ľahká opraviteľnosť, zvuková odolnosť, sú výborné a  zaručia dlhú životnosť okien. No a nakoniec je dôležité aj profesionálne osadenie okien pomocou okenného tesniaceho systému a konzultácie s výrobcom už v čase prípravy projektu. Dnešné drevené okná sa vyrábajú z vysokokvalitných eurohranolov, lepených zo štyroch lamiel výberového dreva z obnoviteľných zdrojov. V technologickom procese výroby drevených a drevohliníkových okien používame ako základnú surovinu lepený štvorlamelový hranol, kde sa zliepajú lamely dreva s radiálnym a poloradiálnym rezom. Tým sa zabezpečí tvarová stálosť hranola pri opracovávaní. Drevo má relatívne nízky súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti a preto tvarová stálosť okien je veľmi vysoká. Obrovským benefitom dreva je jeho vyššia objemová hmotnosť ako majú ostatné materiály používané pri výrobe okien. U drevených okien je nulová údržba, pri pravidelnom ošetrovaní nátermi sa životnosť povrchových lazúr predĺži.“

Dodal, že firma ponúka zákazníkom možnosť výberu profilov s rôznou konštrukčnou šírkou, ktoré umožňujú široké uplatnenie produktov od menej náročných stavieb až po nízkoenergetické, pasívne a nulové domy. V súčasnosti firma ponúka 23 produktov z drevených a drevohliníkových okien. Podľa dostupných informácií by malo ísť o najširšiu ponuku drevených a drevohliníkových okien na Slovensku od domáceho výrobcu.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk , alebo na tel: +421 45 5455346,
e-mail: info@makrowin.sk