Doma sa vám váľajú staré baterky a akumulátory a vy neviete, čo si s nimi počať? Najlepším spôsobom ako sa ich zbaviť je ich správna separácia! Použité batérie a akumulátory môžete odovzdať na miestach na to určených. Ich vyhodenie do prírody môže mať závažné následky! Opotrebované batérie možno odovzdať napríklad priamo v predajni so spotrebnou elektronikou alebo v zberných dvoroch. V predajni by  mala byť nádoba, ktorá je viditeľným spôsobom označená a v zbernom dome vám poradia, do ktorého kontajnera batérie zahodiť. Na týchto miestach môžu všetci bezplatne vyhodiť všetky použité batérie a akumulátory. Môžete sa spoľahnúť, že sa dostanú do správnych rúk a bude sa s nimi narábať primeraným spôsobom. Ak batérie len tak vyhodíte medzi ostatné smeti, tie sa dostanú na skládky, kde môže dôjsť k úniku nebezpečných látok, ktoré sa následne môžu dostať do pôdy alebo podzemnej vody! Chráňte našu prírodu a nebude voči nej ľahostajní!