Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva energiu z okolia. Môže ísť o energiu zo spodnej vody, energiu zo zeme ale aj energiu zo vzduchu. Na základe toho poznáme tepelné čerpadlo na princípe ZEM-VODA, VODA-VODA, VZDUCH – VODA.  

 

Čerpadlo ZEM-VODA:  Už aj z názvu môžeme vidieť, že energia je v tomto prípade získavaná zo zeme. Jeho výhodou je stabilnejší výkon, dlhodobá životnosť primárneho zdroja ako aj veľmi tichý chod zariadenia. Medzi nevýhody môžeme zaradiť vysoké investície ktoré súvisia s vrtom a rozsiahle podzemné ale aj nadzemné práce.

 

Druhým spomínaným je čerpadlo na princípe VODA – VODA:  väčšinou ide o energiu z podzemnej vody. Tieto čerpadlá patria k najúčinnejším zdrojom tepla nakoľko pracujú s vysokou mierou efektivity. Ďalšou výhodou je vyrovnaný výkon v priebehu celého roka. Nevýhodou môže byť na niektorých miestach nedostatok zdrojov vody v prírode.
Tepelné čerpadlo VZDUCH – VODA: tieto čerpadlá sú u nás najpoužívanejšie. Nasávajú teplo z okolitého vzduchu. Ich výhodou je, že je ich možné umiestniť takmer kamkoľvek a náklady na zaobstaranie sú nižšie ako pri iných druhoch. Nevýhodou je však pri niektorých typoch hlučnosť.