Každý túži po záruke, po istote, že rozhodnutie vložiť financie do výrobku, bolo správne. Plot ako taký je finančne náročnejší produkt, od ktorého očakávame, že pôvodná investícia postačí aspoň na 5 – 10 rokov. Betafence Vám túto záruku ponúka!

Firma garantuje kvalitu produktov po dobu 10 rokov, respektíve 5 rokov na produkty používané v námorníctve a priemyselnom atmosférickom prostredí. Takýmto prostredím myslíme oblasť, v ktorej je zvýšený výskyt faktorov podporujúcich koróziu. Ku každému produktu zhotovujeme tzv. certifikát záruky, ktorý je Vašou istotou, že produkt vydrží stanovené obdobie, za čím si stojíme. Záruka pokrýva všetky závady, ktoré boli spôsobené pri teplote -20°C – +50°C, v prípade, že plot nebol montovaný pri teplote nižšej ako 0°C. Dôkazom pozitívneho prístupu k zákazníkom je aj fakt, že v prípade nutnosti, môže byť prizvaný nezávislý špecialista. Pri dokázaní pochybenia na našej strane náklady s ním spojené hradí naša firma.

Ako zvýšiť životnosť plotov?

Vďaka špeciálnym technológiám povrchovej úpravy sa odolnosť produktov výrazne predlžuje. Naša firma ponúka 2 možnosti – pozinkovanie/poplastovanie:

Pozinkovanie je nanesenie vrstvy zinku na železné, resp. oceľové povrchy. Zinok chráni oplotenie nie len chemicky, teda proti korózii, ale aj mechanicky. Pri porušení povrchovej vrstvy zinku sa teda neporuší železná, resp. oceľová časť pod ním. Narušenie vrstvy, ale spôsobuje koróziu, no táto prebieha len na zinku, nie na produkte, ktorý chráni. Naša firma pre zvýšenie odolnosti stĺpiky pozinkuje z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany. Metóda pozinkovania je veľmi obľúbená a finančne menej náročná ako poplastovanie. Avšak jej odolnosť je nižšia, pretože zinková vrstva plní ochrannú funkciu len do svojho rozpustenia. Betafence ponúka 2 typy pozinkovania:

a) trieda B – štandardné pozinkovanie – životnosť kratšia – vhodné na vidiecke oblasti – nízke náklady

b) trieda C – ťažké pozinkovanie – stredná životnosť – vhodné do mesta

Odolnosť pozinkovania vzhľadom na typ a prostredie:

Štandardné pozinkovanieŤažké pozinkovanie
Priemyselné prostredie1 rok3 roky
Mestské prostredie3 roky9 rokov
Vidiecke prostredie6 rokov15 rokov

 

Poplastovanie je nanesenie vrstvy plastu. Výhodou je, že táto vrstva sa nerozpustí, tak ako zinok a je odolná voči nárazu a oteru. Povlak má elektroizolačnú a antikoróznu funkciu, pričom je odolný voči chemickým látkam, akými sú napr. soli. Taktiež odoláva počasiu, napr. vysokým/nízkym teplotám či dažďu. U nás využívame 3 typy poplastovania – klasické poplastovanie, PVC prášok alebo polyester. Životnosť je pri tejto metóde 2 – 3x dlhšia ako pri pozinkovaní:

Priemyselné prostredieMestské prostredieVidiecke prostredie
10 rokov15 rokovviac ako 20 rokov

 

Viac informácií na plotshop@plotshop.sk alebo na bezplatnej infolinke: 0800 555 999

Autor: DB