Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vypísala 5. kolo vydávania poukážok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach. Bude trvať od utorka 29. novembra 2016 do 6. decembra 2016, pokiaľ ho SIEA neukončí skôr. Predčasné ukončenie je možné, ak doručené žiadosti o vydanie poukážok prekročia výšku alokovaných finančných prostriedkov určených pre 5. kolo o viac ako 50 %. Na podporu inštalácie malých zariadení na výrobu tepla z OZE sú v tomto kole určené 4 milióny eur a kolo je určené iba pre územie menej rozvinutých regiónov, čiže netýka sa Bratislavského kraja. Platnosť poukážok je 4 mesiace od vystavenia.

V predchádzajúcom 4. kole zaznamenala SIEA už po 20 minútach 1,5-násobne vyšší záujem oproti vyčlenenej sume. Formulár žiadosti v 4. kole vyplnilo 2181 domácností. V Bratislavskom samosprávnom kraji bude podporených 152 inštalácií v celkovej hodnote 500-tisíc eur a v ostatných regiónoch Slovenska získalo poukážku 630 domácností za 2 milióny eur.

Riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Alfréd Gottas radí: ,,Doterajšie skúsenosti z posledných kôl ukazujú, že aj piate kolo bude pravdepodobne trvať iba niekoľko minút. Preto odporúčame záujemcom o využitie slnečných kolektorov na prípravu teplej vody, aby sa pripravili v predstihu. Musia mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby keď kolo začne o 12.00 hod., sa mohli hneď registrovať. Radšej to však ani neskúšajte bez predchádzajúceho kontaktu s vybraným zhotoviteľom, pretože ten nemusí mať voľné kapacity v čase, keď si vy naplánujete inštaláciu zariadenia. Ušetríte si tak čas a nervy a vyhnete sa aj riziku prepadnutia vydaných poukážok, ich nevyužitiu alebo inštalovaniu na poslednú chvíľu. Je lákavé mať teplú vodu ešte počas tejto zimy, ale aj počasie môže skomplikovať inštaláciu kolektorov.“

Dodáva, že záujemca by sa mal preto obrátiť na renomovaného dodávateľa zariadení na využívanie OZE a nechať si vypracovať ponuku na mieru, či už stihne 5. kolo, alebo nie. Celý proces totiž môže byť pre laika neprehľadný. THERMO|SOLAR Žiar zákazníkom poradí, ako majú uspieť.

„Na výber máme spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov určených na ohrev teplej vody. Dokážeme uspokojiť  každého záujemcu o tento druh OZE a poradíme aj pri výbere zhotoviteľov solárnych panelov na výrobu elektriny. V doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých. S využitím poukážky od SIEA môžu domácnosti ušetriť 30 až 50 % z ceny celého zariadenia. Na výber je celkovo viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov, laik nemá šancu sa v nich orientovať,“ konštatuje A. Gottas.

Spolu z európskych zdrojov pôjde na poukážky z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok (15 mil. eur) zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov. Prvých 45 miliónov eur je určených na projekt Zelená domácnostiam.

„Ak si vyberiete zariadenie od THERMO|SOLARU, usporíte ročne až 250 eur na ohreve teplej vody v rodinnom dome pri 3-4 člennej domácnosti. Minimálna overená životnosť slnečných kolektorov z THERMO|SOLARU je 30 rokov a tak dlho budete mať teplú vodu počas väčšiny roka prakticky zadarmo. Zariadenie z akciovej ponuky THERMO|SOLARU s 3 kolektormi TS 300 a 300 litrovým zásobníkom na teplú vodu, si môžete zaobstarať ,,na kľúč“ už za cca 4000 eur. Štát pritom preplatí 1750 eur. To je maximálna možná výška podpory pre takéto zariadenie. Dotované zariadenie sa tak stáva najlepším spôsobom šetrenia. Štyri mesiace platnosti poukážky stačia na inštaláciu, ak je domácnosť pripravená. Čiže vopred dohodnutá so zhotoviteľom na inštaláciu zariadenia v stanovenom termíne. Pokiaľ potrebujete menej teplej vody, THERMO|SOLAR vám navrhne vhodnú zostavu. V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo výške 781 až 1750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému,“ uzatvára A. Gottas.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE v 5. kole je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu tepla z OZE pre rodinné domy, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá;  a pre  bytové domy, ktorými sú: slnečné kolektory a kotly na biomasu. Netýka sa preto napríklad solárnych panelov na výrobu elektriny.

Pre správne vyplnenie poukážky a jej potvrdenie zákazníkom je potrebné:

  1. mať ponuku vypracovanú spoľahlivým zhotoviteľom (na základe obhliadky od neho – napr. počet kolektorov a pod.)
  2. mať, alebo stiahnuť si z www.katasterportal.sk LV k domu
  3. mať vlastnú, alebo prístupnú e-mailovú adresu
  4. vedieť, že kolo odštartovalo
  5. mať v správnej chvíli prístup k internetu na vypísanie žiadosti o poukážku
  6. nezabudnúť čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku (odpovedať na doručený mail)

 

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk , alebo na tel.: +421-45-601 6080