Potrebujete sa pohybovať v tme? Prístroje umožňujúce nočné videnie sú potom pre vás vítanou pomôckou. Prístroje s nočným videním zaisťujú pozorovanie v podmienkach zníženej viditeľnosti z hľadiska zníženého svetelného toku (teda v tme, nie napríklad v hmle). Nočným videním sú vybavené noktovízory, termovízne kamery a prístroje registrujúce zdroje IR svetla bez zosilňovania zostatkového svetla. Využitie nájdu tieto prístroje pri strážení objektov, vyhľadávaní stratených osôb, páchateľov, pri záchranných operáciách, pri sledovaní vozidiel, pri odhaľovaní skrytých ohnísk (požiarov), únikov horúcich plynov (netesnosti motorov, turbín) a pri akejkoľvek taktickej operácii. Okrajové využitie môžeme nájsť aj pri Search and Rescue operáciách.

Noktovízory sú skupinou prístrojov s nočným videním, ktorá je druhovo najrozmanitejšia. Pracujú na princípe zosilnenia zostatkového svetla, pričom poskytujú najvyváženejšie výsledky. Sú mimoriadne flexibilné z hľadiska režimov pozorovania – pozorovať je možné voľne z ruky, nasadením na head set, alebo nasadením na prilbu v tzv. hands-free konfigurácii. Noktovízory sú veľmi ľahké, kompaktné a často mimoriadne odolné voči mechanickým i spätným nárazom.

Termovízne kamery zobrazujú pozorované objekty na základe rozdielov vo vyžarovaní tepelnej energie. Dokážu pracovať v absolútnej tme a ich činnosť neobmedzuje hmla ani zadymené prostredie, na rozdiel od konvenčných prístrojov nočného videnia pracujúcich na princípe zosilňovania zostatkového svetla. Detekčná vzdialenosť ľudskej postavy termovíznymi kamerami je minimálne 300+ metrov.

Treťou skupinou sú prístroje registrujúce zdroje IR svetla bez zosilňovania zostatkového svetla. Sú vybavené 2 rozličnými IR žiaričmi s rozdielnymi charakteristikami hodnôt vyžarovania i šírky lúča. Prvý z nich pracuje pri ideálnych podmienkach, t.j. jasná obloha a mesiac v 1. štvrtine. Druhý IR iluminátor je určený pre podmienky úplnej tmy s možnosťou plynulej regulácie výkonu ako aj uloženia želaných hodnôt. Šošovky majúce 5-násobné zväčšenie umožňujú pozorovanie na veľké vzdialenosti pri dobrej kvalite obrazu.

Mnohé z týchto zariadení sú zostrojené ako deň/noc prístroje, čo znamená, že umožňujú rýchlu zmenu bežnej dennej optiky na zariadenie nočného videnia. Ide teda o výhodnú kombináciu funkcií dvoch prístrojov, pričom nočná optika sa do svojej prevádzkovej polohy montuje na prednú časť dennej optiky.

Viac informácií na: www.armory.sk