Automatizovaný preklad sa na prekladateľskom trhu prvýkrát objavil už dávnejšie, ale hlasnejšie je o ňom počuť až v poslednom období. Myšlienku bezprácneho zisku v niektorých podnikateľoch zrejme vyvolala služba automatického prekladača od spoločnosti Google, ktorá je na internete dostupná zadarmo pre všetkých.

Namiesto poctivého prekladu kvalifikovaným prekladateľom (ale drahším) vložia text do programu a výsledok odovzdajú zákazníkovi. Ten často nedokáže sám zhodnotiť kvalitu prekladu, najmä pri exotických jazykoch, ktorých znalosť nie je frekventovaná. Zákazník dôveruje firme, že mu dodá preklad, ktorý bude významovo presný, gramaticky a jazykovo správny a výrazovo vhodný. Namiesto toho mu firma dodá preklad, ktorý nemá ani jednu z týchto kvalít.

Žiadny automatizovaný systém, akokoľvek sofistikovaný, nedokáže nahradiť kvalifikovaného prekladateľa s jazykovým vzdelaním, jeho úsudkom, znalosťami a praxou vybudovaným citom pre jazyk a preklad. Dá sa predpokladať, že to tak zostane aj v budúcnosti.

Napriek tomu majú automatické prekladače aj pozitíva. Môžu slúžiť prekladateľovi ako dobrá pomôcka, keďže obsahujú rozsiahlu databázu ustálených fráz, slovných spojení a termínov. Každý výstup z automatického systému je však podrobné kriticky zhodnotiť a dôkladne zvážiť vhodnosť použitia výrazu alebo frázy navrhovanej prekladačom.