V dňoch 8. až 13. marca 2016 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre, uskutočnila výstava nábytku, na ktorej sa zúčastnila aj redakcia časopisu TRENDY BÝVANIE. Pripravili si prieskum v podobe ankety na vzorke 1430 respondentov, 68,5 % tvorili ženy. Informácie o výsledkoch prieskumu poskytla riaditeľka vydavateľstva TRENDY BÝVANIE Jana Zemková.

 

,,Plány respondentov sa oproti minulému roku zmenili“ uviedla riaditeľka vydavateľstva. Až 49,7 % opýtaných býva v rodinných domoch a 45,5 % vo vlastnom byte s väčšou rozlohou. V tomto  roku až 46,2 % opýtaných respondentov uprednostňuje rekonštruovanie pred zariaďovaním novostavieb, ktoré minulý rok u respondentov zvíťazilo.

 

Pri otázke ktorých priestorov sa zmeny budú týkať, ostala kuchyňa najpreferovanejšou plánovanou zmenou, so záujmom až 58,7 % opýtaných. Kúpeľne a spálne zaznamenali vzrast oproti minulému roku takmer o 20 %. Z posledných miest rebríčka v minulom roku vystrelili na popredné miesta tohto roka obývačky a jedálne. Kým v roku 2015 ich zariaďovať plánovalo len 28,2 % opýtaných, tento rok je to až 78,4 %. Zaujímavé je, že v roku 2015 o priestor domácej pracovne prejavilo záujem len 17,9 % respondentov, v tomto roku je to až 38,5 %. Tento údaj pravdepodobne vyplýva z aktuálneho trendu nárastu záujmu o prácu z domu, tzv. home office.

 

Jana Zemková ďalej poukázala na to, že z prieskumu vyplynulo, že Slováci v otázkach bývania preferujú kvalitu (79 %) a dizajn (53,1 %) pred cenou (37,8 %). Túto zmenu v preferenciách pravdepodobne spôsobila doterajšia zlá skúsenosť a nespokojnosť ľudí z investície do lacných a málo trvácnych produktov. Podľa riaditeľky vydavateľstva katastrofálne dopadlo práve povedomie o značkách. Tým prikladá význam len 3,5 % respondentov. Podľa nej by sa výrobcovia mali viac zameriavať na adekvátne oslovenie svojej cieľovej skupiny a tiež by mali zlepšiť spôsob komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi, ako aj propagáciu a prezentáciu svojich výrobkov, či už prostredníctvom časopisov alebo internetu, ktoré v ankete ako zdroj informácií dopadli najlepšie.

 

Internet, časopisy o bývaní, výstavy, rady od známych či architekta sú všetko zdroje, z ktorých respondenti získavajú vedomosti o bývaní. Internetu, ako sa dalo predpokladať, pripadlo ako zdroju informácií najviac percent a to až 77,6 %. 72 % opýtaných číta časopisy o bývaní, pričom 65 % z nich vyhľadáva takýto typ informácii najmä v čase, keď plánuje investovať do zariaďovania, rekonštrukcie alebo stavby domu. Pozoruhodné je, že tlačenú verziu časopisu preferuje až 81,1 % respondentov,  elektronickú podobu preferuje slabých 9,8 %. Výstavy pravidelne navštevuje 69,2 % účastníkov, informácie z predajní využíva 32,9 %, od známych 18,9 % a architekta vyhľadáva len 16,8 % respondentov. Väčšina opýtaných si svoj domov zariaďuje svojpomocne a nevyužívajú služby profesionálov.

 

Redakciu časopisu potešilo zvýšenie povedomia o dvojmesačníku TRENDY BÝVANIE medzi čitateľmi, ktorá vzrástlo oproti minulému roku zo 69,2 % na 83,2 %.

 

V priebehu štyroch rokov si magazín TRENDY BÝVANIE – časopis o dizajne, stavebníctve, záhrade, architektúre a životnom štýle, získal priaznivcov medzi laickou i odbornou verejnosťou, ako aj dôveru inzerentov. Kvalitný obsah a  prepracované grafické spracovanie oslovuje viac ako 100 000 čitateľov. V súčasnosti patrí časopis medzi top printové média zaoberajúce sa problematikou bývania. Dvojmesačník ponúka kompletné poradenstvo a samozrejme mnohé inšpirácie. Prioritou vydavateľstva je popularizácia jednotlivých odvetví i v neodborných kruhoch a pravidelné predstavovanie zaujímavých riešení, inovácií a noviniek širokej skupine čitateľov, ako aj organizovanie odborno – poradenských podujatí. V spolupráci s erudovanými odborníkmi prináša užitočné informácie, rady a nápady pre vašu domácnosť a bývanie. K dispozícii je aj formou ročného printového a elektronického predplatného. V ponuke je tiež možnosť doobjednania predchádzajúcich vydaní časopisu za zvýhodnenú cenu.

 

Viac informácií na: www.trendybyvanie.sk