Energetické sviečky sú vyrábané z palmového vosku a sú vyrábané s láskou a svetlom metódou hand
made nie strojom.Energetické sviečky sú odkazmi anjelov, archanjelov, Svätej Márie, Ducha Svätého, Ježiša, či samotného
Boha. Energetizujú sa počas samotnej výroby sviečok, kedy využívam svoj dar a napájam sa na ríšu
anjelov a komunikujem svojim vyšším Ja priamo či už s pánom Bohom, alebo jednotlivými anjelmi,
archanjelmi atď.

Cena za kus 100g (pyramida) – 9,99 €
Cena za kus 500g (oval) – 16,99 €

Typ sviečok:

Archanjel Gabriel (100g)
Archanjel Raziel (100g)
Archanjel Sandalfon (100g)
Archanjel Anael (100g)
Archanjel Metatron (100g)
Archanjel Uriel (100g)
Archanjel Camael (100g)
Archanjel Orifiel (100g)
Archanjel Haniel (100g)
Archanjel Natanael (100g)
Archanjel Zadkiel (100g)
Archanjel Raguel (100g)
Príťažlivosť (100g)
Radosť (100g)
Túžba (100g)
Vášeň (100g)
Rozkoš (100g)
Znovuzrodenie (100g)
Nový život (100g)
Sebaláska (100g)
Sebahodnota (100g)
Sebaúcta (100g)
Sebavedomie (100g)
Úplná čistota (100g)
Vďačnosť (100g)
Pokora (100g)
Láska k Bohu (100g)
Nádej (100g)
Odpustenie (100g)
Kamasutra (100g)
Palo Santo (100g)
Jalovec (100g)
Koruna lásky, sily a múdrosti (100g)
Elimi manila (100g)
Dračia sila (100g)
Červený drak (100g)
Panstvá (100g)
Zlatý býk Alfy a Omegy (100g)
Anjel Varachiel (100g)
Archanjel Barachiel (100g)
Anjel Rash (100g)
Kozmická Matka Sofia (100g)
Anjel Zuriel (100g)
Archanjel Zachariel (100g)
Archanjel Remiel (100g)
Archanjel Samuel (100g)
Archanjel Mulier (100g)
Archanjel Ezekiel (100g)
Archandelka (100g)
Granátový kvet (100g)
Oud (100g)
Agar (100g)
Orlárka (100g)
Zlatý dážď (100g)
Zlatá Ambra (100g)
Myroxylon (100g)
Archanjel Jofiel (100g)
Nápal (100g)
Arabský drak (100g)
Čerucha (100g)
Biela šalvia (100g)
Láska (100g)
Anjel Nemamiáš – od 1.1. do 5.1. (100g)
Anjel Jejlael – od 6.1. do 10.1. (100g)
Anjel Harachel – od 11.1. do 15.1. (100g)
Anjel Mitzrael – od 16.1 do 20.1 (100g)
Anjel Umabel – od 21.1 do 25.1 (100g)
Anjel Jahhel – od 26.1. do 30.1. (100g)
Anjel Annauel – od 31.1. do 4.2. (100g)
Anjel Mehriel – od 5.2. do 9.2. (100g)
Anjel Damabiáš – od 10.2. do 14.2. (100g)
Anjel Manakel – od 15.2. do 19.2. (100g)
Anjel Ejael – od 20.2. do 24.2. (100g)
Anjel Habuiáš – od 25.2. do 29.2. (100g)
Anjel Rochel – od 1.3. do 5.3. (100g)
Anjel Jabamiáš – od 6.3. do 10.3. (100g)
Anjel Hajaiel – od 11.3. do 15. 3. (100g)
Anjel Mumiáš – od 16.3. do 20.3. (100g)
Anjel Vahuiáš – od 21.3. do 25.3. (100g)
Anjel Jeliel – od 26.3. do 4.4. (100g)
Anjel Sitael – od 31.3. do 4.4. (100g)
Anjel Elemiáš – od 5.4. do 9.4. (100g)
Anjel Mahasiáš – od 10.4. do 14.4. (100g)
Anjel Lelachel – od 15.4. do 20.4. (100g)
Anjel Akaiáš – od 21.4. do 25.4. (100g)
Anjel Kachetel – od 26.4. do 30.4. (100g)
Anjel Haziel – od 1.5. do 5.5. (100g)
Anjel Aladiáš – od 6.5. do 10.5. (100g)
Anjel Lauviáš – od 11.5. do 15.5. (100g)
Anjel Hahaiáš – od 16.5. do 20.5. (100g)
Anjel Jejazel – od 21.5. do 25.5. (100g)
Anjel Mebachel – od 26.5. do 31.5. (100g)
Anjel Hariel – od 1.6. do 5.6. (100g)
Anjel Hakamiáš – od 6.6. do 10.6. (100g)
Anjel Lauviáš – od 11.6. do 15.6. (100g)
Anjel Kaliel – od 16.6. do 21.6. (100g)
Anjel Leuviáš – od 22.6. do 26.6. (100g)
Anjel Pahaliáš – od 27.6. do 1.7. (100g)
Anjel Nelchael – od 2.7. do 2.7. (100g)
Anjel Jejaiel – od 7.7. do 11.7. (100g)
Anjel Melachel – od 12.7. do 16.7. (100g)
Anjel Hahuiáš – od 17.7. do 22.7. (100g)
Anjel Nitaiáš – od 23. 7. do 27.7. (100g)
Anjel Háiáš – od 27.7. do 1.8. (100g)
Anjel Jeratel -od 2.8. do 6.8. (100g)
Anjel Síhiáš – od 7.8. do 12.8. (100g)
Anjel Reijel – od 13.8. do 17.8. (100g)
Anjel Omael – od 18.8. do 22.8. (100g)
Anjel Lekabel – od 23.8. do 28.8. (100g)
Anjel Vasariáš – od 29.8. do 2.9. (100g)
Anjel Jehuiáš – od 3.9. do 7.9. (100g)
Anjel Lehaiáš – od 8.9. do 12.9. (100g)
Anjel Chavakiáš – od 13.9. do 17.9. (100g)
Anjel Menadel – od 18.9. do 23.9. (100g)
Anjel Aniel – od 24.9. do 28.9. (100g)
Anjel Hámiáš – od 29.9 do 3. 10. (100g)
Anjel Rehael – od 4. 10. do 8. 10. (100g)
Anjel Ihiazel – od 9.10. do 13. 10. (100g)
Anjel Hahachel – od 14.10. do 18.10. (100g)
Anjel Mikael – od 19.10. do 23.10. (100g)
Anjel Vevaliáš – od 24.10. do 28.10. (100g)
Anjel Jelahiáš – od 29.10. do 2.11. (100g)
Anjel Sealiáš – od 3.11. do 7. 11. (100g)
Anjel Ariel – od 8.11. do 12. 11. (100g)
Anjel Asaliáš – od 13.11. do 17. 11. (100g)
Anjel Michael – od 18.11. do 22.11. (100g)
Anjel Vehuel – od 23.11. do 27. 11. (100g)
Anjel Daniel – od 28.11. do 2. 12. (100g)
Anjel Hahaziáš – od 3.12. do 7. 12. (100g)
Anjel Imamiáš -od 8.12. do 12.12. (100g)
Anjel Nanael – od 13.12 . do 16.12. (100g)
Anjel Nitael – od 17.12. do 21.12. (100g)
Anjel Mebahiáš – od 22. 12. do 26.12. (100g)
Anjel Poiel – od 27.12. do 31. 12. (100g)
Charbel (100g)
Ježiš (100g)
Pán Boh Stvoriteľ (100g)
Panstvá (100g)
Serafíni (100g)
Svätá Mária (100g)
Archanjel Michael (100g)
Jednorožec (100g)
Mocnosti (100g)
Duch Svätý (100g)
Biela Šalvia (100g)
Cherubíni (100g)
Archanjel Zagzagel (100g)
Tróny (100g)
Sily (100g)
Kniežatá (100g)
Archanjel Jeremiel (100g)
Anjel Idriel (100g)
Anjel Omeliel (100g)
Archanjel Cassiel (100g)
Archanjel Assiel (100g)
Archanjel Suriel (100g)

+421 948 180 265

https://eshop.jesuma.sk