Vedenie českého výrobcu zdravotníckych pomôcok tvorí od nového roku dvojica výkonných riaditeľov – konateľ slovenskej pobočky ing. Tomáš Groh, zodpovedný za oblasť obchodu a marketingu, a ing. Marek Třeška, za oblasť financií, ľudských zdrojov, IT a SCM. Predstavenstvo tvoria spoločne s ing. Jaroslavom Novákom, riaditeľom pre technickú oblasť a výrobné závody. Hovorcom predstavenstva bude ing. Tomáš Groh. Stalo sa tak po odchode generálneho riaditeľa ing. Ľubomíra Páleníka, ktorý stál na čele firmy osemnásť rokov.

Marek Třeška a Tomáš Groh, výkonní riaditelia spoločnosti HARTMANN RICO

Tomáš Groh zastáva pozíciu riaditeľa pre obchod a marketing spoločnosti HARTMANN – RICO od roku 2013. Pred tým od roku 2005 pôsobil vo funkcii obchodného riaditeľa. Od roku 2009 viedol v rámci skupiny HARTMANN a regiónu východnej Európy viacero medzinárodných projektov a aktivít v oblasti riadenia predaja. Od marca 2015 bol menovaný konatelom slovenskej pobočky HARTMANN-RICO. V skupine HARTMANN pôsobí už od roku 1998. Je absolventom Masarykovej univerzity v Brne. Je ženatý, má dvojročnú a päťmesačné dcéru. Okrem rodiny a práce sa vo voľnom čase venuje ďalšiemu rozvoju, športu, hrá golf, zaujíma sa o starožitnosti a umenie.

 

„Nová rola je pre mňa cesta ako posunúť naše zdravotníctvo bližšie k pacientom a ich potrebám. Zisk, ktorý naša firma v zdravotníctve dokáže generovať, je zároveň príležitosťou pre ďalšie investície do vývoja produktov a služieb. Tie potom reálne skvalitňujú starostlivosť o zdravie, ktoré považujem za základnú ľudskú hodnotu,“ hovorí Tomáš Groh.

 

Marek Třeška, predtým finančný riaditeľ HARTMANN – RICO, začal svoje pôsobenie v spoločnosti v roku 1998. Od roku 1999 pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách v obchode, marketingu a controllingu v materskej spoločnosti v Nemecku i v dcérskych spoločnostiach HARTMANN Group (Rusko, krajiny bývalej Juhoslávie, Bulharsko, Ukrajina). Je absolventom Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, Wirtschaftsuniversität Wien a University of Minnesota.

 

„V novej pozícii sa budem naďalej snažiť udržať a zvýšiť atraktivitu HARTMANN – RICO ako zamestnávateľa a prilákať a rozvíjať talenty tak, aby si naša firma udržala pozíciu lídra v našich kľúčových oblastiach pôsobenia,“ dodáva Marek Třeška.

 

Systém vedenia spoločnosti dvoma výkonnými riaditeľmi nie je v rámci skupiny HARTMANN novinkou, v minulosti sa už osvedčil v Poľsku a Rakúsku.