Našim cieľom je pomáhať zdravotne znevýhodneným ľuďom, prioritne sa však sústreďujeme na detičky s PAS ( porucha autistického spektra) a DMO ( detská mozgová obrna).

Každý rodič si praje mať zdravé dieťatko a však nie vždy to tak žiaľ je. Vtedy prichádza kolotoč rehabilitácii, terapii ktorý sa začne s nádejou na lepší život. Niekde v diaľke svieti pomyselné svetielko nádeje ku ktorému sa dieťa spolu s rodičom snaží dostať a však málokto z nás si vie predstaviť aké je to fyzicky, psychicky a finančne náročné.

Preto chceme byť práve tí, ktorí podajú pomocnú ruku a pomôžu im zabezpečiť finančnú pomoc na absolvovanie týchto potrieb, ktoré ich posunú o kúsok vpred k samostatnému a plnohodnotnému životu v budúcnosti.

Môžete nás podporiť na transparentnom účte:

SK39 0900 0000 0051 8483 4474

SWIFT (BIC): GIBASKBX

 

Viac informácií nájdete na:

www.silnyakolev.sk

 

Prevádzkujeme aj portál Pomáhaj.sk, kde môžete pomôcť veľa ľudom.

www.pomahaj.sk