Do roku 2030 príde Európska únia vinou kardiovaskulárnych chorôb až o 72 miliónov obyvateľov. Medzi najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia patrí i hypertenzia. Túto tému pripomína Svetový deň hypertenzie každoročne 17. mája.

Napriek faktu, že hypertenzia je masovo rozšírená, jej závažnosť sa často prehliada. Ide o ochorenie, ktoré často prebieha úplne bez príznakov, a preto o ňom dlhú dobu pacient vôbec nemusí vedieť. Pritom podľa niektorých odborníkov je možné predísť až 80 percentám predčasných úmrtí zapríčinených touto chorobu správnou prevenciou. Okrem zdravého životného štýlu a pravidelného merania tlaku, možno za prevenciu považovať i dostatočnú informovanosť širokej verejnosti.

Výrobcovia zdravotníckych pomôcok a prístrojov na meranie krvného tlaku ponúkajú k tejto téme mnoho informácií. Na portáli tensoval.sk sa môžete aj otestovať. Počas dvoch minút zistíte, či patríte do rizikovej skupiny ľudí ohrozených hypertenziou.

113014_1636_17.jpg

K domácemu meraniu krvného tlaku slúžia domáce tlakomery. Tlak merajú na ramene, ale pre cestovateľské účely existujú aj zápästné, s kompaktnejším dizajnom. Ramenné tlakomery dokážu zmerať krvný tlak rovnako dobre ako v ordinácii praktického lekára, ideálne ak kombinujú dve metódy merania – posluchovú a oscilometrickú. V takom prípade tlakomer spoľahlivo nameria krvný tlak aj osobám s nepravidelným srdcovým rytmom.

Obr: Tlakomer Tensoval Duo s dvoma metódami merania