Za prvé štyri mesiace tohto roka bolo z Českej republiky vyvezených 3 783 065 balení liekov v celkovej hodnote 1,25 miliardy korún. V rovnakom období vlani to bolo 5 149 700 balení za 1,7 miliardy korún. V medziročnom porovnaní sa paralelný export prepadol o 25 percent. V prvom kvartáli roka 2015 pritom predstavoval 5 percent celkového objemu exportu. Vyplýva to z údajov Sprinx FarmakoIndexu.

„Na prepad reexportu má vplyv jednak znižujúci sa trend v nákupe, výkyvy dopytu a tiež regulačné zásahy výrobcov, ktoré sa podpisujú najmä na markantnom prepade paralelného exportu v porovnaní prvých štyroch mesiacov rokov 2014 a 2015,“ hovorí riaditeľ Pharma divízie spoločnosti Sprinx Systems Jiří Stránský. „Všeobecne je ale veľmi ťažké identifikovať, čím presne je tento skok spôsobený. Prvé štyri mesiace 2015 sa objem paralelného exportu totiž pohybuje na očakávaných 5 percentách obratu trhu“, dodáva.

Z dát je zrejmé, že hoci sa vyviezlo v počtoch balení o 17 percent menej ako v predchádzajúcom roku, obrat poklesol iba o 3 percentá. Dôvody môžu byť rôzne – regulácia dostupnosti na strane výrobcov, vývoj cien liekov v cieľových krajinách, pohyb kurzu, či zmena vyváženého sortimentu smerom k drahším prípravkom. Celkový objem predaja v ČR pritom v porovnaní s minulým rokom stúpol o 10 percent.

Objem paralelného exportu v ČR
2012 2013 2014 2015
Objem v mil. Kč – celý rok 5 343 5 125 4 560 N/A
Objem v mil. Kč za január – apríl 1 896 1 772 1 674 1 261
Medziročná zmena za január – apríl – 7 % – 6 % – 25 %
Medziročná zmena celkom – 4 % – 11 % N/A

 

Zloženie najviac vyvážaných liekov sa za posledné roky výrazne nezmenilo. Za celý rok 2014 a prvý štvrťrok 2015 sa najviac vyviezlo týchto 15 liekov:

TOP 15 vyvážaných liekov
Objem v Kč (2014 + 1Q2015)
REMICADE 100 MG 396 308 260,2
KETOSTERIL 133 133 038,4
IMUNOR 119 738 865,3
XARELTO 20 MG 114 349 390,5
VICTOZA 6 MG/ML 110 203 115,6
JANUVIA 100 MG 104 201 241,4
FSME-IMMUN 0,5 ML 93 075 535,66
HERCEPTIN 150 MG 91 171 486,04
DIPEPTIVEN 88 497 131,30
CLEXANE 83 765 955,48
AVASTIN 25 MG/ML 83 219 055,32
XARELTO 15 MG 82 981 128,84
DUODART 0,5 MG/0,4 MG 69 876 034,19
XENICAL 120 MG 57 911 355,96
FANHDI 100 I.U./ML 56 309 900,02

 

Paralelný export, či tzv. reexport znamená distribúciu registrovaného prípravku do inej členskej krajiny EÚ a to bez súčinnosti s držiteľom rozhodnutia o registrácii – napríklad výrobcom prípravku.

 

Najväčšie pohyby na trhu

Tohtoročný apríl bol na českom farmaceutickom trhu poznamenaný výrazným rastom predajov liekov proti závislosti na nikotíne – o 26,4 %. Viditeľný je tiež rast v liekoch proti kašľu a na podporu vykašliavania. Medziročne sa konštantne zvyšuje aj záujem o homeopatiká, ktorých predaj sa v apríli medziročne zvýšil o 43,5% na 13,1 milióna korún.

„V prípade liečiv proti závislosti na nikotíne sa jedná o pozitívny trend, ktorý sa neprejavuje len v ČR. Ide o názorný príklad zmeny správania určitých sociálnych skupín pod plošne aplikovaným spoločenským a mediálnym tlakom. V prípade homeopatie stále ešte dobiehame priemer stredoeurópskeho regiónu, je to trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať“, hovorí Jiří Stránský.

Tab. 1: Vývoj vybraných ATC skupín od roku 2011. Údaje v Kč.
  Január -apríl 2011 celkom Január -apríl 2012 celkom Január -apríl 2013 celkom Január -apríl 2014 celkom Január -apríl  2015 celkom
Sympatomimetiká a iné liečivá pre ochorenia spoj. s obštrukciou dých. ciest (R03AK) 373 996 680 382 140 486 369 554 963 373 258 777 428 579 336
Homeopatiká (V12) 35 951 411 45 858 088 54 484 923 43 098 193 58 625 572
Liečivá k terapii závislosti na nikotíne (N07BA) 24 467 309 24 613 708 24 467 394 28 670 860 32 742 154

 

Tab. 2: Porovnanie predaja vybraných ATC skupín v prvních štyroch mesiacoch 2014 a 2015. Údaje v Kč.
  Január 2014 Február 2014 Marec 2014 Apríl 2014 Január 2015 Február 2015 Marec 2015 Apríl 2015
Sympatomimetiká a iné liečivá pre ochorenia spoj. s obštrukciou dých. ciest (R03AK) 96 281 380 89 302 647 90 882 161 96 792 589 109 905 514 98 661 650 107 859 002 112 153 171
Homeopatiká (V12) 10 934 643 12 121 700 10 878 558 9 163 292 13 284 982 18 683 565 13 504 670 13 152 355
Liečivá k terapii závislosti na nikotíne (N07BA) 10 700 366 5 871 367 6 874 780 5 224 347 10 581 770 7 497 700 8 058 729 6 603 954

 

 

 

 

Údaje o reexporte liekov zo Slovenska nie sú v tejto štruktúre oficiálne známe z dôvodu odlišnej legislatívy. Aktuálnu situáciu vysvetľuje Rastislav Božek, expert zo slovenskej pobočky Sprinx Systems: “Reexport je často dôvodom nedostupnosti niektorých liekov na trhu, čomu sa Štátny ústav pre kontrolu liečiv snaží zabrániť zákazom ich vývozu. Zákonný rámec nepovoľovania vývozu však označila Európska komisia za neakceptovateľný. Ministerstvo zdravotníctva SR preto pripravuje zmeny, ktoré by mohli pomôcť nežiaduce efekty reexportu obmedziť.”

 

O spoločnosti Sprinx Systems

Spoločnosť Sprinx Systems, a.s. je významným hráčom na trhu informačných technológií so zameraním na vývoj, predaj, implementáciu a správu obchodných systémov. Jej divízia Pharma je vedúcim domácim dodávateľom softvéru farmaceutickým firmám. Spoločnosť podporuje obchodné a marketingové aplikácie, vrátane spracovania dát zo štátnej správy. Viac informácií nájdete na http://www.sprinx.com alebo http://www.sprinx.sk.