Za prvé štyri mesiace tohto roka bolo z Českej republiky vyvezených 3 783 065 balení liekov v celkovej hodnote 1,25 miliardy korún. V rovnakom období vlani to bolo 5 149 700 balení za 1,7 miliardy korún. V medziročnom porovnaní sa paralelný export prepadol o 25 percent. V prvom kvartáli roka 2015 pritom predstavoval 5 percent celkového objemu exportu. Vyplýva to z údajov Sprinx FarmakoIndexu.

„Na prepad reexportu má vplyv jednak znižujúci sa trend v nákupe, výkyvy dopytu a tiež regulačné zásahy výrobcov, ktoré sa podpisujú najmä na markantnom prepade paralelného exportu v porovnaní prvých štyroch mesiacov rokov 2014 a 2015,“ hovorí riaditeľ Pharma divízie spoločnosti Sprinx Systems Jiří Stránský. „Všeobecne je ale veľmi ťažké identifikovať, čím presne je tento skok spôsobený. Prvé štyri mesiace 2015 sa objem paralelného exportu totiž pohybuje na očakávaných 5 percentách obratu trhu“, dodáva.

Z dát je zrejmé, že hoci sa vyviezlo v počtoch balení o 17 percent menej ako v predchádzajúcom roku, obrat poklesol iba o 3 percentá. Dôvody môžu byť rôzne – regulácia dostupnosti na strane výrobcov, vývoj cien liekov v cieľových krajinách, pohyb kurzu, či zmena vyváženého sortimentu smerom k drahším prípravkom. Celkový objem predaja v ČR pritom v porovnaní s minulým rokom stúpol o 10 percent.

Objem paralelného exportu v ČR
2012201320142015
Objem v mil. Kč – celý rok5 3435 1254 560N/A
Objem v mil. Kč za január – apríl1 8961 7721 6741 261
Medziročná zmena za január – apríl– 7 %– 6 %– 25 %
Medziročná zmena celkom– 4 %– 11 %N/A

 

Zloženie najviac vyvážaných liekov sa za posledné roky výrazne nezmenilo. Za celý rok 2014 a prvý štvrťrok 2015 sa najviac vyviezlo týchto 15 liekov:

TOP 15 vyvážaných liekov
Objem v Kč (2014 + 1Q2015)
REMICADE 100 MG396 308 260,2
KETOSTERIL133 133 038,4
IMUNOR119 738 865,3
XARELTO 20 MG114 349 390,5
VICTOZA 6 MG/ML110 203 115,6
JANUVIA 100 MG104 201 241,4
FSME-IMMUN 0,5 ML93 075 535,66
HERCEPTIN 150 MG91 171 486,04
DIPEPTIVEN88 497 131,30
CLEXANE83 765 955,48
AVASTIN 25 MG/ML83 219 055,32
XARELTO 15 MG82 981 128,84
DUODART 0,5 MG/0,4 MG69 876 034,19
XENICAL 120 MG57 911 355,96
FANHDI 100 I.U./ML56 309 900,02

 

Paralelný export, či tzv. reexport znamená distribúciu registrovaného prípravku do inej členskej krajiny EÚ a to bez súčinnosti s držiteľom rozhodnutia o registrácii – napríklad výrobcom prípravku.

 

Najväčšie pohyby na trhu

Tohtoročný apríl bol na českom farmaceutickom trhu poznamenaný výrazným rastom predajov liekov proti závislosti na nikotíne – o 26,4 %. Viditeľný je tiež rast v liekoch proti kašľu a na podporu vykašliavania. Medziročne sa konštantne zvyšuje aj záujem o homeopatiká, ktorých predaj sa v apríli medziročne zvýšil o 43,5% na 13,1 milióna korún.

„V prípade liečiv proti závislosti na nikotíne sa jedná o pozitívny trend, ktorý sa neprejavuje len v ČR. Ide o názorný príklad zmeny správania určitých sociálnych skupín pod plošne aplikovaným spoločenským a mediálnym tlakom. V prípade homeopatie stále ešte dobiehame priemer stredoeurópskeho regiónu, je to trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať“, hovorí Jiří Stránský.

Tab. 1: Vývoj vybraných ATC skupín od roku 2011. Údaje v Kč.
 Január -apríl 2011 celkomJanuár -apríl 2012 celkomJanuár -apríl 2013 celkomJanuár -apríl 2014 celkomJanuár -apríl  2015 celkom
Sympatomimetiká a iné liečivá pre ochorenia spoj. s obštrukciou dých. ciest (R03AK)373 996 680382 140 486369 554 963373 258 777428 579 336
Homeopatiká (V12)35 951 41145 858 08854 484 92343 098 19358 625 572
Liečivá k terapii závislosti na nikotíne (N07BA)24 467 30924 613 70824 467 39428 670 86032 742 154

 

Tab. 2: Porovnanie predaja vybraných ATC skupín v prvních štyroch mesiacoch 2014 a 2015. Údaje v Kč.
 Január 2014Február 2014Marec 2014Apríl 2014Január 2015Február 2015Marec 2015Apríl 2015
Sympatomimetiká a iné liečivá pre ochorenia spoj. s obštrukciou dých. ciest (R03AK)96 281 38089 302 64790 882 16196 792 589109 905 51498 661 650107 859 002112 153 171
Homeopatiká (V12)10 934 64312 121 70010 878 5589 163 29213 284 98218 683 56513 504 67013 152 355
Liečivá k terapii závislosti na nikotíne (N07BA)10 700 3665 871 3676 874 7805 224 34710 581 7707 497 7008 058 7296 603 954

 

 

 

 

Údaje o reexporte liekov zo Slovenska nie sú v tejto štruktúre oficiálne známe z dôvodu odlišnej legislatívy. Aktuálnu situáciu vysvetľuje Rastislav Božek, expert zo slovenskej pobočky Sprinx Systems: “Reexport je často dôvodom nedostupnosti niektorých liekov na trhu, čomu sa Štátny ústav pre kontrolu liečiv snaží zabrániť zákazom ich vývozu. Zákonný rámec nepovoľovania vývozu však označila Európska komisia za neakceptovateľný. Ministerstvo zdravotníctva SR preto pripravuje zmeny, ktoré by mohli pomôcť nežiaduce efekty reexportu obmedziť.”

 

O spoločnosti Sprinx Systems

Spoločnosť Sprinx Systems, a.s. je významným hráčom na trhu informačných technológií so zameraním na vývoj, predaj, implementáciu a správu obchodných systémov. Jej divízia Pharma je vedúcim domácim dodávateľom softvéru farmaceutickým firmám. Spoločnosť podporuje obchodné a marketingové aplikácie, vrátane spracovania dát zo štátnej správy. Viac informácií nájdete na http://www.sprinx.com alebo http://www.sprinx.sk.