Viac ako 80% firiem venuje zdraviu až tretinu svojich benefitov. Potvrdila to nedávna anketa spoločnosti HARTMANN-RICO v Čechách. Výrobca zdravotníckych pomôcok odporúča firmám nový benefit znižujúci nákazu na pracovisku – CRP test.

Benefity súvisiace so zdravím považuje za najdôležitejšie 56% opýtaných zamestnávateľov v Čechách. Vzdelávanie zamestnancov oproti tomu preferuje 22% a finančný benefit dokonca iba 12% opýtaných. Viac ako tri štvrtiny zamestnávateľov potom za benefity súvisiace so zdravím vydáva zhruba 10-30% z celkových nákladov na benefity. V časovom horizonte troch rokov navyše plánujú tieto výdavky v priemere o tri percentá navýšiť.

Zo zdravotných benefitov, ktoré firmy svojim zamestnancom v súčasnosti poskytujú, predstavuje najväčšie percento zabezpečenia pitného režimu na pracovisku. Nasledujú lekárske prehliadky, vitamíny, rôzne zdravotné poradenstvo a veľmi žiadané sú tiež takzvané sick days, ktoré poskytuje viac ako tretina zamestnávateľov. Očkovanie proti chrípke, ktoré by mohlo výrazne pomôcť v boji s chorobnosťou, však ponúka len 40% firiem. V západnej Európe podstúpi očkovanie proti chrípke každý rok až 30% populácie.

SK - Work office - digital LR

Problém pre firmy nastáva vtedy, keď chorí chrípkou naďalej navštevujú zamestnanie

a prichádzajú do kontaktu so zdravými kolegami. „Českí zamestnávatelia sa snažia predchádzať zvyšovaniu chorobnosti na pracoviskách,“ hovorí Luděk Ogoun zo spoločnosti HARTMANN – RICO. „Viac ako polovici respondentov na sieti LinkedIn sa chorobnosť medziročne výrazne nemení, ale jednej štvrtine sa zvýšila v priemere o 2 percentá. Podľa 80 percent firiem sa chorobnosť zvyšuje preto, že chorí zamestnanci chodia do práce a šíria nákazu na pracovisku.“

CRP test – nový benefit

Najnovšie majú firmy možnosť poskytnúť zamestnancom CRP testy, ktoré umožňujú odlíšiť vírusové infekcie od bakteriálnych, teda tých, ktoré vyžadujú nasadenie antibiotík. Zamestnanci tak môžu samodiagnostikou z kvapky krvi ľahko vyhodnotiť, či u nich ide o závažné ochorenie, s ktorým je potrebné navštíviť lekára a liečiť sa doma, alebo o obyčajné nachladnutie, ktoré neznamená ďalšie šírenie vírusu. Maloobchodné balenie za odporúčanú cenu 10,90 eur obsahuje dva testy, aby bolo možné sledovať vývoj ochorenia v čase. Informácie o CRP testoch vie poskytnúť všeobecný lekár alebo lekárnik, v lekárňach sú voľne dostupné. Ich podstatu, výhody a fungovanie vysvetľuje portál www.crptesty.sk