Dopravná dostupnosť na Slovensku je len 40.8%

www.LogistickyPortal.eu uskutočnil prieskum dopravnej dostupnosti na Slovensku. Cieľom bolo zistiť koľko existuje priamych spojení medzi slovenskými mestami aspoň 1x v týždni. Za celé Slovensko dosiahla vlaková a autobusová doprava len 40.8% priamych spojov medzi 71 mestami. Primárny deň bol určený ako pondelok alebo iný deň v týždni. Každé mesto mohlo získať max 70. bodov. Najviac bodov získala Bratislava ako hlavné mesto, Banská Bystrica získala napr. 51 bodov a najmenej bodov dosiahol okres Poltár. Zaujímavé bolo, že v niektorých mestách existovalo len 1 spojenie počas dňa, alebo neexistovalo priame spojenie medzi mestami, ktoré patrili pod jeden kraj. Dá sa teda povedať,