UČME SA SEBALIEČENIU A PROFYLAKTIKE – STAŇME SA SAMI SEBE LEKÁROM

UČME SA SEBALIEČENIU A PROFYLAKTIKE - SAMI SEBE LEKÁROM STAROSLOVANSKÁ VISCERÁLNA SEBAMASÁŽ /VNÚTORNÝCH ORGÁNOV/ - ON LINE KURZ Jednou z najlepších investícií je investovanie do svojho zdravia 3 KĽÚČE K ZDRAVIU https://klucekzdraviu.sk/start/ Čo je pre naše zdravie a náš život rozhodujúce? Zvykne sa hovoriť že stav chrbtice. Aj ona závisí od ďalších faktorov. Prax ukázala že problémy pohybového aparátu, chrbtice, alebo  kĺbov priamo závisia od fungovania vnútorných orgánov. Oslabenie fungovania obličiek sa môže prejaviť  tuhnutím a bolesťami hrudnej chrbtice v oblasti Th 5 - 6. Spazmus bránice sa niekedy prejavuje pichaním pod lopatku, alebo bolesťami pripomínajúcimi bolesti srdca. Zväčšenie objemu pečene