MSDL – monitorovacie systémy dávkovania liekov

MSDL MSDL - KOMU JE TENTO PROJEKT URČENÝ: MSDL - Prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v domovoch sociálnych služieb, Klientom žijúcim v domácom prostredí a sú prijímateľmi sociálnych služieb – ADOS , Prijímateľom sociálnych služieb žijúci v špecializovaných zariadeniach, Klientom hospitalizovaným v zariadeniach alebo na oddeleniach pre dlhodobo chorých /LDCH/ , Prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v Zariadeniach pre seniorov. ČO JE MSDL: Základným predpokladom terapeutického úspechu je správne a pravidelné užívanie liekov. Zhoršenie zdravotného stavu spôsobené nesprávnym užívaním liekov a odporúčaných liečebných postupov vedie ku zhoršeniu základného ochorenia a sprievodných ochorení. MSDL je zameraný na skvalitnenie podávania liekov, zníženia spôsobených chýb sestrou