Ako efektívne budovať svoju značku? Odpoveďou môže byť spolupráca s novinármi

Pre mnohé firmy, organizácie, neziskové projekty, ale aj jednotlivcov je nadviazanie spolupráce s novinármi veľkým otáznikom. Vďaka zmienkam v médiách sa môžu zviditeľniť a stať sa mienkotvorcami vo svojej oblasti. Redakcie získajú vďaka takejto spolupráci kvalitné zdroje, ktoré podporujú hodnovernosť spracovaných výstupov a prinesú čitateľom, poslucháčom a divákom užitočné a zaujímavé informácie. Ste odborníkom na oblasť, ktorej sa venujete a chceli by ste sa vyjadrovať do rôznych médií? Prezradíme vám, ako na to. Platforma, ktorá spája Odpoveďou je služba Medializuj.sk, ktorá spája svet špecialistov a novinárov. Po roku od spustenia služby je na platforme registrovaných viac ako 850 odborníkov a

Ako kŕmiť psa

Základné zásady kŕmenia: 1. Psa kŕmime na rovnakom mieste, kde musí mať dostatok kľudu, aby sa mohol v pokoji najesť. 2. Kŕmime v rovnakom čase. 3. Pes musí mať vždy k dispozícii čerstvú vodu. (Najlepšie prevarenú, odstatú, izbovej teploty, alebo prefiltrovanú.) 4. Misky udržiavame v čistote. 5. Nedojedené zvyšky odstránime. 6. Nikdy nedávame psovi studené jedlo ani vodu, vždy necháme ohriať na izbovú teplotu, alebo na teplotu tela - inak hrozia zápaly žalúdku a čriev. tak isto konzervy pre psov nepodávame zmrazené. 7. Nikdy nekŕmime, keď máme naplánovanú nejakú aktivitu so psom a ani sa nenecháme psa po nakŕmení hrať, blázniť sa...hrozila by smrteľná torzia žalúdka. Vždy